Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Geoinformatyka          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 22-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0012semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3001660240302302302154544575630
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy15010150302302302302302
3Ochrona własności intelektualnej302151515152
4Prawno-ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej302151515152
5Przedmioty humanistyczno-społeczne
30230302
CPrzedmioty kierunkowe160512052516515885151807515030150901352875152852890285283030156
1Matematyka - Analiza12010606030305E30305E
2Matematyka - Algebra liniowa605303030305E
3Procesy fizyczne w inżynierii środowiska907454530154E15303
4Projektowanie w Civil 3D604154515152302
5Podstawy hydrauliki i hydrologii60430301515215152
6Programowanie - C++/C60460302302
7Architektura komputerów i systemy operacyjne454153015304E
8Technika cyfrowa i Internet rzeczy302151515152
9Techniki wizualizacji geodanych30230302
10Podstawy fizyki atmosfery453301530153
11Algorytmy i struktury danych454301530154E
12Podstawy geomorfologii i morfodynamiki302151515152
13Podstawy geologii i hydrogeologii inżynierskiej6043015151515215152
14Podstawy geodezji i kartografii453153015303
15Grafika komputerowa60460302302
16Podstawy geofizyki inżynierskiej1059456030305E15304E
17Systemy algebry komputerowej - CAS60460302302
18Programowanie - Python60460302302
19Podstawy geotechniki i geomechaniki4531515151515153
20Teledetekcja454153015304E
21Fotogrametria454153015304E
22System Informacji o terenie - SIT30230302
23System informacji geograficznej - GIS60460302302
24Programowanie - Matlab30230302
25Przetwarzanie sygnałów cyfrowych605154515455E
26Tomografia i algorytmy inwersyjne302151515152
27Bazy danych I604154515454
28Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka605303030305E
29Metody optymalizacji302151515152
30Narzędzia Internetu - HTML/CSS/PHP4541515151515154E
DPrzedmioty specjalnościowe6357418030012530901506026457530184575353030
1Seminarium dyplomowe30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
3Praktyka zawodowa55
4Programowanie II a
1201030603030603010
5Programowanie II b
303151515153E
6Bazy danych II a
1201030603030603010
7Bazy danych II b
303151515153E
8Techniki wizualizacji i analizy danych a
1201030603030603010
9Techniki wizualizacji i analizy danych b
303151515153E
10Technologie internetowe a
1201030603030603010
11Technologie internetowe b
303151515153E
Razem25402107654051511851403018075150301501201353075301528530903028530105451506030120751054530453075353030
2540405405405405360345215
Egzaminy173333221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty humanistyczno-społeczne
A6a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A6b Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
A6c Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A6d Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A6e Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego
A6f Retoryka i obrona swoich poglądów
A6g Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Programowanie II a
D8a Analiza i projektowanie obiektowe w UML
D8b Programowanie - JAVA
D8c Programowanie systemów mobilnych
D8d Programowanie aplikacji geoinformatycznych

Programowanie II b
D8a Przetwarzanie i analiza geodanych w Scilab
D8b Przetwarzanie i analiza geodanych w Octave

Bazy danych II b
D9a Personalne bazy danych przestrzennych GeoPackage/SpatiaLite
D9b Serwerowe bazy danych przestrzennych PostgreSQL/PostGIS

Bazy danych II a
D9a Projektowanie baz danych GIS na platformie Oracle
D9b Programowanie baz danych Oracle
D9c Bazy danych NoSQL i Big Data
D9d Hurtownie danych

Techniki wizualizacji i analizy danych b
D10a AutoCAD Map 3D
D10b AutoCAD Raster Design

Techniki wizualizacji i analizy danych a
D10a Wizualizacyjna eksploracja danych geoprzestrzennych
D10b Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych
D10c Zastosowanie analizy obrazów w fotogrametrii
D10d Rendering i animacja komputerowa

Technologie internetowe b
D11a Interentowe zasoby PIG-PIB
D11b Internetowe zasoby IMiGW-PIB

Technologie internetowe a
D11a Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych
D11b Programowanie - JavaScript
D11c Sieci komputerowe - projektowanie i budowa
D11d Wirtualizacja systemów informatycznych