Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne3152145270603156046033021545715152
1Wychowanie fizyczne90390301301301
2Język obcy15012150302302302302304E
3Encyklopedia prawa15115151
4Metody autoprezentacji302151515152
5Przedsiębiorczość innowacyjna303151515153
BPrzedmioty podstawowe510422251959010510530199060601830305
1Algebra z geometrią605303030305E
2Analiza matematyczna1201060603030530305E
3Matematyka dyskretna605303030305E
4Statystyka matematyczna605303030305
5aPodstawy fizyki604303030304E
5bPodstawy fizyki laboratoria30330303
6Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
7Elektrotechnika i miernictwo6051515301515305
CPrzedmioty kierunkowe8706942075345304530308603030812012022135151352060303083
1Zagadnienia społ. i zawodowe informatyki15115151
2Wstęp do programowania9073030303030307E
3Algorytmy i struktury danych604303030304E
4aJęzyki i paradygmaty programowania 1604303030304
4bJęzyki i paradygmaty programowania 2606303030306E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery605303030305E
6Systemy wbudowane453153015303
7Architektura systemów komputerowych604303030304E
8Metody obliczeniowe6043015153015154E
9Systemy operacyjne606303030306E
10Podstawy baz danych605303030305E
11Grafika i komunikacja człowiek - komputer605303030305
12Wstęp do sztucznej inteligencji604303030304
13Inżynieria oprogramowania604303030304E
14Podstawy sieci komputerowych604303030304E
15Praktyka33
DPrzedmioty specjalnościowe780633903906060890901515015025909015
1Przedmioty wybieralne - 4 semestr, cz. 1
604303030304E
2Przedmioty wybieralne - 4 semestr, cz. 2
604303030304E
3Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 1
605303030305
4Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 2
605303030305
5Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 3
605303030305
6Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 1
605303030305E
7Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 2
605303030305E
8Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 3
605303030305E
9Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 4
605303030305E
10Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 5
605303030305
11Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 1
605303030305
12Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 2
605303030305
13Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 3
605303030305E
EPrzedmioty związane z dyplomem601530303033012
1Projekt zespołowy30330303
2Seminarium dyplomowe30230302
3Praca dyplomowa1010
Razem2535210108057082560150195603016515090301509012030195451953016545120303016515150303090309030
2535405405360435360360210
Egzaminy233435341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - 4 semestr, cz. 1
D1a Programowanie w języku Java
D1b Wstęp do metod Monte Carlo

Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 1
D1a Teoria aproksymacji i jej zastosowania
D1b Projektowanie aplikacji internetowych

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 1
D1a Bezpieczeństwo systemów komputerowych
D1b Obiektowe bazy danych

Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 1
D1a Administrowanie systemami komputerowymi
D1b Programowanie mobilne

Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 2
D2a Przetwarzanie języka naturalnego

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 2
D2a Przetwarzanie współbieżne

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 3
D2a Programowanie usług sieciowych
D2b Systemy czasu rzeczywistego

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 4
D2a Programowanie niskopoziomowe

Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 2
D3a Technologie obiektowe
D3b Techniki multimedialne

Przedmioty wybieralne - 4 semestr, cz. 2
D3a Języki symboliczne

Przedmioty wybieralne - 6 semestr, cz. 5
D4a Systemy informatyczne w zarządzaniu
D4b Informatyzacja przedsiębiorstw

Przedmioty wybieralne - 7 semestr, cz. 3
D4a Automaty, języki i obliczenia
D4b Teoria automatów i złożoności obliczeniowej

Przedmioty wybieralne - 5 semestr, cz. 3
D5a Logika algorytmiczna dla inżynierów