Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Nanotechnologie i Nanomateriały          Specjalność: Inżynieria nanostruktur
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: NtiNmsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne27016602103060460230230215304152
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1208120302302302302
3Terminologia techniczna w j.obcym30230302
4Przedmioty humanistyczne I (wyb.)
30230302
5Przedmioty humanistyczne II (wyb.)
15215152
6Ekonomia15215152
BPrzedmioty podstawowe1080744052552401651513510530602310575607522105604515153015305307515159
1Matematyka1208606030304E30304E
2Wybrane działy matematyki stosowanej302151515152
3Podstawy fizyki I755453045305E
4Podstawy fizyki II604303030304E
5Elektromagnetyzm453301530153E
6Wstęp do fizyki atomowej453301530153E
7Laboratorium fizyczne I (wyb)60660303303
8Laboratorium fizyczne II (wyb)45345453
9Podstawy chemii604303030304E
10Chemia nieorganiczna6041515301515304E
11Chemia organiczna4531515151515153E
12Chemia analityczna604303030304E
13Chemia fizyczna7553015303015305E
14Opracowanie wyników pomiarów7551515451515153302
15Podstawy informatyki1208309015454E15454
16Elektrotechnika i elektronika6041515301515304
17Automatyka i pomiary sterowane komputerowo302151515152
18Podstawy prawa własności intelektualnej i przemysłowej15115151
CPrzedmioty kierunkowe43529210105453030157530790453030151515303041515153
1Podstawy nanotechnologii30230302
2Grafika inżynierska453153015303
3Techniki mikroskopowe302151515152
4Wstęp do mechaniki kwantowej453301530153
5Nanotechnologie6043015153015154E
6Podstawy technologii chemicznej6041515301515304E
7Wstęp do fizyki fazy skondensowanej6043015153015154E
8Samorganizacja nanostruktur4531515151515153
9Elementy fizyki statystycznej i termodynamiki604303030304E
DPrzedmioty specjalnościowe19514901530451530260151573015305
1Modelowanie molekularne nanostruktur30230302E
2Zarządzanie produktem i bezpieczenstwem15215152
3Materiałoznawstwo30230302
4Materiały i technologie w optoelektronice4531515151515153
5Metody pomiarowe w nanotechnologii7553015303015305E
EPrzedmioty związane z dyplomem20471551517530
1Seminarium dyplomowe15215152
2Praktyka zawodowa (6 miesięcy)301515
3Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
FPrzedmioty wybieralne45030150150150151515330303063030306303030630303061515153
1Przedmiot wybieralny 1
4531515151515153
2Przedmiot wybieralny 2
4531515151515153
3Przedmiot wybieralny 3
4531515151515153
4Przedmiot wybieralny 4
4531515151515153
5Przedmiot wybieralny 5
4531515151515153
6Przedmiot wybieralny 6
4531515151515153
7Przedmiot wybieralny 7
4531515151515153
8Przedmiot wybieralny 8
4531515151515153
9Przedmiot wybieralny 9
4531515151515153
10Przedmiot wybieralny 10
4531515151515153
Razem24502109157353152404520018018030601530135165607530302101504515303015012060601545301659075306030753045301530530
24504654654504504201955
Egzaminy18433521
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty humanistyczne I (wyb.)
A4a Etyka
A4b Filozofia techniki

Przedmioty humanistyczne II (wyb.)
A5a Zarządzanie strategiczne
A5b Przedsiębiorczość innowacyjna

Przedmiot wybieralny 4
F4a Fizyka materii
F4b Ciekłe kryształy

Przedmiot wybieralny 5
F5a Elementy fizyki współczesnej
F5b Podstawy fizyki III

Przedmiot wybieralny 6
F6a Fizykochemiczne podstawy otrzym. nanomat.

Przedmiot wybieralny 7
F7a Metody matematyczne fizyki (IF)

Przedmiot wybieralny 8
F8a Najnowsze osiągnięcia nanotechnologii

Przedmiot wybieralny 9
F9a Metody matematyczne fizyki (IF)

Przedmiot wybieralny 10
F10a Fizyka polimerów

Przedmiot wybieralny 1
F11a Nanotechnologia w nauce i przemyśle

Przedmiot wybieralny 2
F12a Metody obliczeniowe nanotechnologii

Przedmiot wybieralny 3
F13a Kierunki rozwoju współczesnej nanotechnologii