Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne18914601141530156151533013013011592
1Jezyk obcy90390301301301
2Technologia informacyjna303151515153
3Podstawy ekonomii i zarządzania304151515154
4Elementy prawa15115151
5Podst. psychologii i socjologii15215152E
6WF91991
BPrzedmioty podstawowe40555186144519156090188139369214515151516
7Matematyka ogólna150186090306011E30307E
8Matematyka stosowana i metody numeryczne457301530157E
9Fizyka45715151515154153E
10Mechanika ogólna4511219152195156E
11Geometria wykreślna303151515153
12Rysunek techniczny i grafika komputerowa303156915693
13Geodezja303151515153
14Geologia303151515153
CPrzedmioty kierunkowe6307730951105165393667515301518602139452375154516606014
15Chemia453242124213
16Wytrzymałość materiałów6011152191515155E69156E
17Mechanika budowli901230303015151561515156E
18Mechanika gruntów i fundamentowanie6073015151515315154E
19Materiały budowlane303151515153
20Technologia betonu305151515155E
21Budownictwo ogólne i fizyka budowli7594515153015515154E
22Instalacje budowlane i sieci miejskie303151515153
23Konstrukcje betonowe1051260453015530307E
24Konstrukcje metalowe1051260453015530307E
DPrzedmioty specjalnościowe36046192301812012718158453010105307526151
25Urbanistyka i architektura303151515153
26Metody obliczeniowe304121812184E
27Technilogia, organizacja i mechanizacja robót budowlanych304151515154E
28Hydraulika i hydrologia302151515152
29Ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym303151515153
30Podstawy budownictwa komunikacyjnego456301530156
31Podstawy konstrukcji mostowych608303030308E
32Konstrukcje drewniane304151515154E
33Konstrukcje murowe303151515153
34Konstrukcje sprężone i prefabrykowane306151515156E
35Kosztorysowanie15115151
36Praktyka zawodowa
211
EPrzedmioty związane z dyplomem60181545154518
37Przedmiot fakultatywny I
302151515152
38Przedmiot fakultatywny II
15115151
39Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
40Praca dyplomowa1414
Razem16442107623841564230090105249639362424844551152375453015206051394524102151860241059024105307526455421
164419519519516519519519521099
Egzaminy1922223332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Praktyka zawodowa
D1a Praktyka zawodowa - budowlana
D1b Praktyka zawodowa - geodezyjna

Przedmiot fakultatywny I
E1a Konstrukcje betonowe specjalne

Przedmiot fakultatywny II
E2a Roboty remontowe i modernizacyjne