Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne13512301053031560615153
1Przedmiot wybieralny humanistyczny
302151515152
2Matematyczne warsztaty językowe
60660303303
3Zarządzanie strategiczne303151515153
4Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe3753419516515165135152730307
1Analiza matematyczna120106060606010E
2Analiza zespolona607303030307E
3Analiza funkcjonalna606303030306E
4Metody stochastyczne7564515154515156E
5Topologia605303030305
CPrzedmioty kierunkowe3903519513560756015126030301360451510
1Przedmiot wybieralny 1
605303030305
2Przedmiot wybieralny 2
607303030307E
3Przedmiot wybieralny 3
605303030305
4Równania różniczkowe9074530154530157E
5Matematyczne podstawy informatyki6053015153015155
6Obliczenia naukowe606303030306
DPrzedmioty specjalnościowe2402412010515604515123030730305
1Ekonometria6063015153015156E
2Ekonomia matematyczna605303030305E
3Matematyka finansowa607303030307E
4Modele dyskretne rynku finansowego606303030306E
EPrzedmioty związane z dyplomem6015603033012
1Praca magisterska99E
2Seminarium dyplomowe60660303303
Razem12001205405109060165165153015016530301209030303010590153030
1200345345270240
Egzaminy113332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny humanistyczny
A1 Encyklopedia prawa
A2 Komunikacja interpersonalna

Matematyczne warsztaty językowe
A1 Matematyczne warsztaty językowe I
A2 Matematyczne warsztaty językowe II

Przedmiot wybieralny 2
C1 Geometria różniczkowa
C2 Rachunek wariacyjny i sterowanie optymalne

Przedmiot wybieralny 1
C1 Podstawy topologii algebraicznej
C2 Algorytmy w geometrii semialgebraicznej
C3 Ekonofizyka
C7 Modelowanie i rozwiązywanie problemów decyzyjnych w logice z ograniczeniami

Przedmiot wybieralny 3
C1 Matematyczne podstawy kryptologii
C2 Podstawy kryptografii i wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej