Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - 2019/2020

Karty przedmiotów

Wydział Architektury

niestacjonarne
stacjonarne

Wydział Mechaniczny

stacjonarne
niestacjonarne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

niestacjonarne
stacjonarne

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

stacjonarne
niestacjonarne

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

niestacjonarne
stacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

niestacjonarne
stacjonarne

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

stacjonarne

Międzywydziałowa oferta dydaktyczna

stacjonarne

Wydział Inżynierii Lądowej

stacjonarne
niestacjonarne