Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Matematyka Stosowana          Specjalność: Matematyka z Informatyką
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: MSsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne360214521075151515303904589043030415152
1Technologie informacyjne30230302
2Ochrona własności intelektualnej15115151
3Wychowanie fizyczne60603030
4Język obcy (wyb)15010150604604302E
5Wstęp do programowania45445454
6Przedmiot humanistyczny (wyb.)
30230302
7Przedsiębiorczość innowacyjna302151515152
CPrzedmioty kierunkowe105089405495120151513519527901053015152210515030266045301115303
1Elementy matematyki praktycznej30230302
2Analiza matematyczna 1105104560456010E
3Wstęp do matematyki755304530455
5Algebra liniowa z geometrią analityczną908454545458E
6Grafy i algorytmy grafowe302151515152
6Projekt matematyczny302151515152
7Algebra z teorią liczb606303030306E
8Analiza matematyczna 2120104575457510E
9Statystyka opisowa454153015304
10Analiza matematyczna 3909306030609E
11Pakiety matematyczne30330303
12Rachunek prawdopodobieństwa105104560456010E
13Podstawy fizyki604303030304
14Równania różniczkowe i różnicowe7563030153030156E
15Statystyka6053015153015155E
16Metody numeryczne453153015303
DPrzedmioty specjalnościowe81568345120301956065906030301515030903030271053075301430512
1Algebra stosowana605303030305
2Języki programowania604303030304
3Pracownia fizyczna30230302
4Algorytmy i struktury danych604303030304
5Inżynieria oprogramowania605303030305E
6Bazy danych605303030305
7Wstęp do sztucznej inteligencji605303030305E
8Seminarium30230302
9Przedmiot wybieralny 1
605303030305
10Przedmiot wybieralny 2
605303030305
11Inżynierski projekt zespołowy30230302
12Zaawansowane metody numeryczne603303030303E
13Architektura systemów komputerowych604303030304E
14Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych302151515152
15Przedmiot wybieralny 3
603303030303
16Seminarium dyplomowe30230302
17Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
GPraktyki Zawodowe960329604201454018
1Praktyka zawodowa960329604201454018
Razem31852107958253039090105515019530309019575151530105240303018013530603016530120303030105307515465303054530
3185375390375405375690575
Egzaminy13222322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny (wyb.)
A6a Komunikacja i negocjacje w biznesie
A8b Zarządzanie projektem i praca w zespole

Przedmiot wybieralny 1
D9a Dyskretne układy dynamiczne
D9b Teoria optymalizacji
D9c Podstawy sieci komputerowych

Przedmiot wybieralny 2
D10a Kodowanie algebraiczne
D10b Matematyka w grafice komputerowej
D10c Teoria informacji
D10d Geometria

Przedmiot wybieralny 3
D14a Podstawy kryptografii i kryptoanalizy
D14c Wstęp do matematyki kwantowo-obliczeniowej
D21b Teoria węzłów