Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne135182710818218291839275184992
1Język obcy (angielski lub inny)901290182182182182184E
2Encyklopedia prawa91991
3Przedsiębiorczość innowacyjna18399993
4Komunikacja interpers. i autoprezentacja18299992
CPrzedmioty kierunkowe82811139616225218999018287245452272185422909812445541118184
1Algebra z geometrią547272727277E
2Analiza matematyczna901245452727718185E
3Podstawy fizyki365181818185E
4Laboratorium fizyki18318183
5Matematyka dyskretna365189918995E
6Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej365181818185E
7Statystyka matematyczna365181818185
8Zagadnienia społ. i zawodowe informatyki91991
9Wstęp do programowania5481818181818188E
10Algorytmy i struktury danych365181818185E
11Języki i paradygmaty programowania I364181818184
12Języki i paradygmaty programowania II366181818186E
13Systemy operacyjne366181818186E
14Mikroprocesory i mikrokontrolery366181818186E
15Grafika i komunikacja człowiek-komputer365181818185
16Metody obliczeniowe364189918994E
17Podstawy baz danych365181818185E
18Wstęp do sztucznej inteligencji364181818184
19Systemy wbudowane2739189183
20Architektura systemów komputerowych364181818184
21Podstawy sieci komputerowych364181818184E
22Inżynieria oprogramowania364181818184E
DPrzedmioty specjalnościowe5098123423418233636872722072721823545418530
1Projekt zespołowy18318183
2Seminarium dyplomowe18218182
3Przygotowanie pracy dyplomowej58558
4Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (2 z 3)
364181818184E
5Przedmiot wybieralny 1a(proszę wybrać z punktu 4 dwa przedmioty wybieralne)364181818184E
6Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (4 z 6)
365181818185
7Przedmiot wybieralny 2a(proszę wybrać z punktu 6 cztery przedmioty wybieralne)365181818185
8Przedmiot wybieralny 2b(proszę wybrać z punktu 6 cztery przedmioty wybieralne)365181818185
9Przedmiot wybieralny 2c(proszę wybrać z punktu 6 cztery przedmioty wybieralne)365181818185
10Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (4 z 6)
365181818185E
11Przedmiot wybieralny 3a(proszę wybrać z punktu 10 cztery przedmioty wybieralne)365181818185E
12Przedmiot wybieralny 3b(proszę wybrać z punktu 10 cztery przedmioty wybieralne)365181818185E
13Przedmiot wybieralny 3c(proszę wybrać z punktu 10 cztery przedmioty wybieralne)365181818185E
14Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (3 z 5)
365181818185E
15Przedmiot wybieralny 4a(proszę wybrać z punktu 14 trzy przedmioty wybieralne)365181818185E
16Przedmiot wybieralny 4b(proszę wybrać z punktu 14 trzy przedmioty wybieralne)365181818185E
17Praktyka (1 miesiąc -150 godzin)55
Razem147221065727048618419910818307263452481365425993681298118902390721824819721825545418530
1472225180171216189180180131
Egzaminy2433334143
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (2 z 3)
D4a Programowanie w języku Java
D4b Języki symboliczne
D4c Bazy danych II

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (4 z 6)
D4a Technologie obiektowe
D4b Wstęp do projektowania aplikacji internetowych
D4c Techniki multimedialne
D4d Logika algorytmiczna dla inżynierów
D4e Robotyzacja procesów biznesowych
D4g Układy dynamiczne i elementy teorii chaosu

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (4 z 6)
D10a Bezpieczeństwo systemów komputerowych
D10b Programowanie usług sieciowych
D10c Przetwarzanie współbieżne
D10d Zaawansowane technologie projektowania aplikacji internetowych
D10e Wprowadzenie do analizy danych
D10f Programowanie grafiki komputerowej

Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (3 z 5)
D14a Przetwarzanie języka naturalnego
D14b Programowanie mobilne
D14c Automaty, języki i obliczenia
D14d Administrowanie systemami komputerowymi
D14e Teoria informacji