Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne2851845240302156036023021545715152
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy (angielski lub inny)15012150302302302302304E
3Encyklopedia prawa15115151
4Przedsiębiorczość innowacyjna303151515153
5Komunikacja interpers. i autoprezentacja302151515152
CPrzedmioty kierunkowe13801116602704203016515030281507510527150301202813515135206030308
1Algebra z geometrią907454545457E
2Analiza matematyczna1501275754545730305E
3Podstawy fizyki605303030305E
4Laboratorium fizyki30330303
5Matematyka dyskretna6053015153015155E
6Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej605303030305E
7Statystyka matematyczna605303030305
8Zagadnienia społ. i zawodowe informatyki15115151
9Wstęp do programowania9083030303030308E
10Algorytmy i struktury danych605303030305E
11Języki i paradygmaty programowania I604303030304
12Języki i paradygmaty programowania II606303030306E
13Systemy operacyjne606303030306E
14Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
15Grafika i komunikacja człowiek - komputer605303030305
16Metody obliczeniowe6043015153015154E
17Podstawy baz danych605303030305E
18Wstęp do sztucznej inteligencji604303030304
19Systemy wbudowane453153015303
20Architektura systemów komputerowych604303030304
21Podstawy sieci komputerowych604303030304E
22Inżynieria oprogramowania604303030304E
DPrzedmioty specjalnościowe845813903903035606089090151501503028909030530
1Projekt zespołowy30330303
2Seminarium dyplomowe30230302
3Przygotowanie pracy dyplomowej58558
4Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (2 z 3)
604303030304E
5Przedmiot wybieralny 1a(proszę wybrać z punktu 4 dwa przedmioty wybieralne)604303030304E
6Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (3 z 5)
605303030305
7Przedmiot wybieralny 2a(proszę wybrać z punktu 6 trzy przedmioty wybieralne)605303030305
8Przedmiot wybieralny 2b(proszę wybrać z punktu 6 trzy przedmioty wybieralne)605303030305
9Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (3 z 5)
605303030305E
10Przedmiot wybieralny 3a(proszę wybrać z punktu 9 trzy przedmioty wybieralne)605303030305E
11Przedmiot wybieralny 3b(proszę wybrać z punktu 9 trzy przedmioty wybieralne)605303030305E
12Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (2 z 4)
605303030305
13Przedmiot wybieralny 4a(proszę wybrać z punktu 12 dwa przedmioty wybieralne)605303030305
14Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (3 z 6)
605303030305E
15Przedmiot wybieralny 5a(proszę wybrać z punktu 14 trzy przedmioty wybieralne)605303030305E
16Przedmiot wybieralny 5b(proszę wybrać z punktu 14 trzy przedmioty wybieralne)605303030305E
17Praktyka (1 miesiąc -150 godzin)55
Razem25102101095510810306516518030301651351053015090120301954519530165451203030165151503030909030530
2510375405360435360360215
Egzaminy233434333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (2 z 3)
D1a Programowanie w języku Java
D1b Języki symboliczne
D1d Podstawy transmisji danych

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (3 z 5)
D5a Technologie obiektowe
D5b Wstęp do projektowania aplikacji internetowych
D5c Techniki multimedialne
D5d Systemy telekomunikacji ruchomej 4G
D5e Układy dynamiczne i elementy teorii chaosu

Grupa przedmiotów wybieralnych 3 (3 z 5)
D6a Przetwarzanie współbieżne
D6b Bezpieczeństwo systemów komputerowych
D6c Projektowanie złożonych systemów telekomunikacyjnych
D6d Bazy danych II
D6e Wprowadzenie do analizy danych

Grupa przedmiotów wybieralnych 4 (2 z 4)
D7a Logika algorytmiczna dla inżynierów
D7b Zaawansowane technologie projektowania aplikacji internetowych
D7c Programowanie usług sieciowych
D7d Robotyzacja procesów biznesowych

Grupa przedmiotów wybieralnych 5 (3 z 6)
D8a Przetwarzanie języka naturalnego
D8b Programowanie mobilne
D8c Automaty, języki i obliczenia
D8d Administrowanie systemami komputerowymi
D8e Programowanie grafiki komputerowej
D8f Teoria informacji