Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Środków Transportu (zmiana nazwy kierunku na Środki Transportu i Logistyka na drugim stopniu od roku akademickiego 2020/21.          Specjalność: Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 09-06-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne54119182799499187
1Język angielski184189292E
2Metodyka badań naukowych92992
3Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej92992
4Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18399993
BPrzedmioty kierunkowe396461357281108633636542263361854209274
1Matematyka stosowana i metody matematyczne18318183E
2Wybrane zagadnienia z mechaniki stosowanej18299992
3Analiza MES w obliczeniach inżynierskich18218182
4Systemy CAD w projektowaniu środków transportu (2D i 3D)18218182
5Podstawy optymalnego projektowania pojazdów18218182
6Przedmiot wybieralny (1 z 2)
2739189183
7Badania eksploatacyjne środków transportu18299992
8Zarządzanie jakością warstwy wierzchniej18299992
9Systemy CAM w inżynierii środków transportu2739189183
10Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
11Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
12Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
13Materiały i technologia produkcji środków transportu2739189183
14Analiza RAMS i zarządzanie ryzykiem w transporcie18299992
15Inteligentne systemy transportowe18299992
16Inżynieria systemów transportowych18299992
17Modelowanie systemów i procesów transportowych18299992
18Metody statystyczne w transporcie18299992
19Systemy zarządzania i telematyki transportu18218182
20Pojazdy autonomiczne i elektromobilność2749999994E
CPrzedmioty specjalnościowe10933451892891899499318919926
1Systemy eksploatacji i utrzymania18399993E
2Ekonomika eksploatacji środków transportu18199991
3Systemy bezpieczeństwa w środkach transportu18399993E
4Technologia recyklingu środków transportu18399993E
5Bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych18199991
6Seminarium dyplomowe92992
7Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem559901891890901363681945366393081936275418302792719930
55924322591
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny (1 z 2)
A4a Zarządzanie projektem i zespołem badawczym
A4b Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym
B6a Wybrane zagadnienia z budowy i projektowania środków transportu
B6b Inżynieria środków transportu masowego i bliskiego
B10a Diagnostyka pokładowa w pojazdach
B10b Nowe techniki diagnostyki pojazdów
B11a Układy chłodzenia w środkach transportu
B11b Modelowanie CFD współczesnych środków transportu
B12a Technologie addytywne w inżynierii środków transportu
B12b Obróbki erozyjne i druk 3D