Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Środków Transportu (zmiana nazwy kierunku na Środki Transportu i Logistyka na drugim stopniu od roku akademickiego 2020/21.          Specjalność: Inżynieria środków transportu przemysłowego
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 01-06-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne14401074804502702251510513515752675150601524756090159030456016604545601630301515645154
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
8Wprowadzenie do badań naukowych15115151
9Matematyka13512459030456E15456E
10Wprowadzenie do fizyki15215152
11Termodynamika techniczna4541515151515154
12Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
13Mechanika ogólna454153015304E
14Wprowadzenie do MES302151515152
15Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
16Mechanika płynów4531515151515153
17Dokumentacja techniczna45445454
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
19Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów755304530455
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy4531515151515153
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
BPrzedmioty kierunkowe7506336015225301203015154451515156906015157530154514151530490901715153
1Środki transportu bliskiego302151515152
2Efektywność przedsięwzięć transportowych303151515153
3Logistyka4541515151515154E
4Budowa środków transportu masowego304151515154E
5Zarządzanie i strategia konkurencji w transporcie302151515152
6Prawo i certyfikacja w transporcie15115151
7Podstawy modelowania procesów transportowych303151515153
8Ergonomia i wzornictwo środków transportu302151515152
9Transport miejski i regionalny302151515152
10Proekologiczne środki transportu302151515152
11Zarządzanie flotą pojazdów302151515152
12Układy napędu, sterowania hydraulicznego i pneumatycznego302151515152
13Badania symulacyjne maszyn transportowych303151515153E
14Bezpieczeństwo w transporcie304151515154E
15Systemy i infrastruktura transportu302151515152
16Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
18Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
19Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
20Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
21Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
22Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
23Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
24Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
25Pomiary wibroakustyczne w inżynierii środków transportu302151515152E
26Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe3204013575654560451515104515301573015201523
1Sterowanie i monitoring w transporcie302151515152
2Transport linowy302151515152
3Urządzenia dźwigowo - przeładunkowe4541515151515154E
4Techniki bezpieczeństwa urządzeń transportu bliskiego302151515152
5Inżynieria środowiska transportowego304151515154E
6Podstawy projektowania urządzeń transportu bliskiego302151515152
7Techniki magazynowania301151515151
8Automatyzacja maszyn i urządzeń transportu bliskiego303151515153E
9Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego303151515153
10Seminarium dyplomowe30230151151
11Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem2510210975465570304106013513530903012016575303016560150153016530751510530135451051051530165301054530309030351530
2510390390390390405375170
Egzaminy142223221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B17a Podstawy zmęczenia materiałów
B17b Podstawy dynamiki maszyn
B18a Konstrukcje kompozytowe
B18b Wybrane zagadnienia projektowania środków transportu
B19a Silniki cieplne
B19b Budowa i teoria ruchu samochodów
B20a Aerodynamika środków transportu
B20b Klimatyzacja i wentylacja środków transportu
B21a Zaawansowane techniki i systemy wytwarzania
B21b Techniki wytwarzania środków transportu
B22a Języki i techniki programowania
B22b Analiza danych i język R
B23a System utrzymania środków transportu
B23b Procesy obsługi i utrzymania
B24a Metrologia w inżynierii środków transportu
B24b Techniki pomiarowe w systemach produkcji środków transportu
B26a Metody i urządzenia do badań diagnostycznych
B26b Maszyny drogowe i budowlane