Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Nowoczesne materiały i nanotechnologie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 16-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne375231202401560301576026021530415606302
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.453301530153
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe945743903154519590751560231351203045241209060204530307
1Wstęp do zastosowań matematyki w fizyce757304530457E
2Algebra z geometrią604303030304E
3Analiza matematyczna604303030304E
4Wybrane zagad. matem. stosowanej604303030304E
5Podstawy fizyki12010606030306E30304
6Oprac. danych doświad.304151515154
7Laboratorium fiz. I45545152303
8Mechanika605303030305E
9Drgania i fale604303030304E
10Pole elektromagnet.105860453015430304E
11Projektowanie układów molek.4541515151515154
12Wstęp do programowania604154515454E
13Programowanie obiektowe604154515454
14Programowanie dla fizyków105730751545415303
CPrzedmioty kierunkowe6754731521012015154515154453030812090301515191057513453
1Fizyka układów elektrycznych452301530152E
2Metrologia fizyczna302151515152
3Fizyczne podstawy elektroniki454153015304
4Układy i sys. elektron.303151515153E
5Grafika inż.453153015303
6Mechanika ośrodków ciągłych604303030304E
7Mechanika kwantowa I605303030305E
8Fizyka stat. i termod.755453045305E
9Wst. do fiz. atomowej454301530154E
10Wst. do fiz. fazy skond.604303030304E
11Laboratorium fiz. II45345453
12Metody mat. fizyki604303030304E
13Metody numeryczne I7543030153030154
DPrzedmioty specjalnościowe46549285601515157575151515301118045151525303013
1Fizyka materiałów75845301515330155E
2Nanotechnologie I455301530155E
3Nanotechnologie II6053015153015155E
4Metody badawcze fizyki30330303
5Materiały i nanotechnologie I453301530153
6Materiały i nanotechnologie II30330303
7Fizyka współczesna454301530154
8Przedmiot wybieralny techniczny
4531515151515153
9Przedmiot wybieralny specj.I
302151515152
10Przedmiot wybieralny specj.II
304151515154
11Przedmiot wybieralny specj.III
304151515154
12Praktyka studen.55
EPrzedmioty związane z dyplomem351730530517
1Seminarium dyplomowe30630306
2Przygotowanie pracy dyplomowej5115511
Razem2495210111082518024045951501051575301801954545301651803060301801503045153019515015153030210454515153030303530
249534546543542040533095
Egzaminy21343443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny I
A6a Elementy prawa i ochr. wł. int.
A6b Komunikacja interpersonalna

Przedmiot humanistyczny II
A7a Zarządz.bezp. i hig. pracy
A7b Strategia rozwoju firmy

Przedmiot wybieralny specj.III
D8c Wstęp do fizyki cząstek

Przedmiot wybieralny specj.I
D9a Elementy fiz.jądr.i kosmologii
D9b Wstęp do fizyki ciekłych kryształów

Przedmiot wybieralny specj.II
D10a Metody obliczeniowe
D10b Metody doświadczalne ciała stałego

Przedmiot wybieralny techniczny
D13a Programowanie mikrokontrolerów