Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 03-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVI
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne40520135210603030306306030660130130303453
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1505150301301301301301E
3Technologie informacyjne605303030305
4Wstęp do informatyki605303030305
5Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
30230302
6Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
30230302
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty podstawowe11409855549590135135241351352412090452310510515163030630305
1Wstęp do analizy matematycznej120106060606010E
2Wstęp do logiki i teorii mnogości606303030306
3Algebra liniowa z geometrią analityczną I908454545458E
4Algebra liniowa z geometrią analityczną II908454545458E
5Wstęp do topologii606303030306E
6Analiza matematyczna I120106060606010E
7Analiza matematyczna II120106060606010E
8Analiza matematyczna III605303030305E
9Matematyka obliczeniowa757304530457
10Matematyka dyskretna606303030306E
11Wstęp do równań różniczkowych7553030153030155E
12Rachunek prawdopodobieństwa I906454545456E
13Rachunek prawdopodobieństwa II606303030306E
14Podstawy statystyki605303030305E
CPrzedmioty kierunkowe21017105105303064545730304
1Algebra606303030306E
2Geometria303151515153
3Przedmiot wybieralny 1
604303030304
4Przedmiot wybieralny 2
604303030304
DPrzedmioty specjalnościowe3152916512030756013604515113015155
1Ekonomia754453045304
2Rachunkowość6053015153015155
3Teoria podejmowania decyzji606303030306E
4Zarządzanie i marketing604303030304E
5Finanse i bankowość6053015153015155E
6Praktyka55
EPrzedmioty związane z dyplomem651660530330513
1Seminarium dyplomowe (wybieralne)60660303303
2Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
Razem21351809609301806051651653030165195303015018045301801951530165150153030135454530530
2135360390375390360260
Egzaminy17233432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
A5a Filozofia
A5b Sztuczna inteligencja

Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
A6a Psychologia społeczna
A6b Socjologia

Przedmiot wybieralny 1
C3a Inżynieria finansowa
C3b Kodowanie algebraiczne
C3c Teoria grafów
C3d Teoria liczb

Przedmiot wybieralny 2
C4a Wybrane modele matematyczne gospodarki konkurencyjnej
C4b Metody aktuarialne
C4c Wybrane zagadnienia algebry i geometrii algebraicznej