Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Modelowanie komputerowe
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 07-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne375231202401560301576026021530415606302
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.453301530153
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe945743903154519590751560231351203045241209060204530307
1Wstęp do zastosowań matematyki w fizyce757304530457E
2Algebra z geometrią604303030304E
3Analiza matematyczna604303030304E
4Wybrane zagad. matem. stosowanej604303030304E
5Podstawy fizyki12010606030306E30304
6Oprac. danych doświad.304151515154
7Laboratorium fiz. I45545152303
8Mechanika605303030305E
9Drgania i fale604303030304E
10Pole elektromagnet.105860453015430304E
11Projektowanie układów molek.4541515151515154
12Wstęp do programowania604154515454E
13Programowanie obiektowe604154515454
14Programowanie dla fizyków105730751545415303
CPrzedmioty kierunkowe6754731521012015154515154453030812090301515191057513453
1Fizyka układów elektrycznych452301530152E
2Metrologia fizyczna302151515152
3Fizyczne podstawy elektroniki454153015304
4Układy i sys. elektron.303151515153E
5Grafika inż.453153015303
6Mechanika ośrodków ciągłych604303030304E
7Mechanika kwantowa I605303030305E
8Fizyka stat. i termod.755453045305E
9Wst. do fiz. atomowej454301530154E
10Wst. do fiz. fazy skond.604303030304E
11Laboratorium fiz. II45345453
12Metody mat. fizyki604303030304E
13Metody numeryczne I7543030153030154
DPrzedmioty specjalnościowe4654919515210456010511105151051525303013
1Wstęp do modelowania komputerowego1201030901545415456E
2Systemy obliczeń symbolicznych i numerycznych901030601530415306E
3Modele rynku finansowego454301530154
4Inżynieria systemów dla fizyków605303030305
5Programowanie funkcyjne603303030303
6Przedmiot wybieralny specj.I
304151515154
7Przedmiot wybieralny specj.II
304151515154
8Przedmiot wybieralny specj.III
304151515154
9Praktyka studencka55
EPrzedmioty związane z dyplomem351730530517
1Seminarium dyplomowe30630306
2Przygotowanie pracy dyplomowej5115511
Razem24952101020780165435306515010515753018019545453016518030603018015030451530180135105301351545105153030303530
249534546543542042031595
Egzaminy20343442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny I
A6a Elementy prawa i ochr. wł. int.
A6b Komunikacja interpersonalna

Przedmiot humanistyczny II
A7a Zarządz.bezp. i hig. pracy
A7b Strategia rozwoju firmy

Przedmiot wybieralny specj.I
D6a Szczególna teoria względności
D6b Ewolucja gwiazd

Przedmiot wybieralny specj.II
D7a Programowanie gier komputerowych
D7b Wstęp do astrofizyki
D7c Wstęp do fizyki cząstek

Przedmiot wybieralny specj.III
D8a Projektowanie stron www
D8b Techniki komputerowe w fizyce