Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: _Elektrotechnika
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 17-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe120330901515115451301
1S6 obieralne nr 1
301151515151E
2Wybrany przedmiot techniczny poza elektrotechniką301151515151E
3Konsultacje pracy doktorskiej6016030301
PEPrzedmioty pedagogiczne604303015115152151
1Pedagogika szkoły wyższej3021515151151
2Psychologiczne i aksjologiczne podstawy kształcenia w szkole wyższej3021515151151
PHPrzedmioty humanizujące85545401511512010210151
1Metodologia prowadzenia prac badawczych3021515151151
2Redagowanie artykułów technicznych15115151
3Technika pisania pracy doktorskiej1515105101
4Metodyka aplikowania o granty naukowe i projekty251101510151E
PKPrzedmioty kierunkowe180101651545153603604
1Energetyczna teoria obwodów30230302E
2Innowacyjne metody i algorytmy diagnostyki maszyn i urządzeń elektrycznych301151515151E
3Metodyka analizy układów elektromechanicznych30130301E
4Układy elektromechaniczne z więzami nieholomicznymi30230302E
5Wybrane zagadnienia modelowania polowego30230302
6Wybrane zagadnienia informatyki30230302E
POPrzedmioty ogólne10591590151151302515151151151
1Język angielski - Techniczny60460151151302E
2Seminarium naukowe4551530515151151151
PPPrzedmioty podstawowe180118015115303030301515
1Praktyka zawodowa180118015115303030301515
PWPrzedmioty wybieralne13513135757606
1Przedmioty Fakultatywne do wyboru semestr 4 i 5
13513135757E606E
Razem8654542015430751530775607808598550960357155021575215452
86512013516513595659060
Egzaminy112222111
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S6 obieralne nr 1
PD1a Wybrane zagadnienia Filozofii
PD1b Elementy ekonomii

Przedmioty Fakultatywne do wyboru semestr 4 i 5
PW2a Zjawiska nieliniowe w obliczeniach polowych obwodów magnetycznych
PW2b Efektywność przetwarzania energii przez układy przekształtnikowe
PW2c Inżynieria oprogramowania i inteligencja obliczeniowa
PW2d Wybrane metody techniki sterowania
PW2e Techniki pomiaru i metodyka opracowania wyników
PW2f Zaawansowane metody techniki cyfrowej
PW2g Jakość energii elektrycznej
PW2h Problemy modelowania elektromechanicznych przetworników energii elektrycznej
PW2i Odnawialne źródła energii elektrycznej
PW2j Napędy i serwonapędy elektryczne
PW2k Wybrane zagadnienia systemów elektroenergetycznych