Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria sanitarna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 17-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne315209220925
1Wychowanie fizyczne91991
2Marketing i zarządzanie1121011012
3Prawo w inżynierii środowiska1121011012
BPrzedmioty podstawowe111135012515821501251582113
1Komputerowy rysunek techniczny262515651562
2Matematyka stosowana31415106151064E
3Geologia i hydrogeologia184105310534E
4Podstawy budownictwa wodnego36320286202863
CPrzedmioty kierunkowe39953175261818927010131810870284524188511104735241013
1Hydraulika3141010561010564E
2Analiza instrumentalna wody204313431344
3Komputerowe wspomaganie projektowania344551865283231032
4Zaopatrzenie w wodę53630158301586E
5Oczyszczanie wody48625158251586E
6Oczyszczanie ścieków53630158301586E
7Instalacje sanitarne30410155101554E
8Usuwanie ścieków36520286202865E
9Gospodarka odpadami26410286102864E
10Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych31415286152864
11Optymalizacja wodociągów i kanalizacji26310286102863
12Monitoring środowiska1131011013E
EPrzedmioty związane z dyplomem4019404019
1Seminarium dyplomowe
40440404
2Przygotowanie pracy dyplomowej1515
Razem58190245472333100133602523158312170284524188511104735243094327
58116214918882
Egzaminy103331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inzynieria sanitarna