Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Maszyny i urządzenia energetyczne (Energy systems and machinery), module: Renewable energy
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 24-03-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne15115151
1Physical aspects of human development
15115151
BPrzedmioty kierunkowe13512309015153015515607
1Computational Structural Analysis454153015304
2Computational Fluid Dynamics30330303
3Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC)302151515152
4Programming Methods for Engineers30330303
CPrzedmioty specjalnościowe4205116545903060303017515601521903030453029
1Computer Aided Design30130301
2Energy Audit302151515152
4aRenewable Energy Sources4541515151515154E
4bHydraulic and Wind Turbines4531515151515153
4cFuel cells and hydrogen technologies303151515153
4dBiomass power plants301151515151
4eIntroduction to wind and water power engineering303151515153E
4fMicro power plants301151515151
4gGeothermal power systems301151515151
4hProduction and applications of bio fuels303151515153
4iSolar collectors and photovoltaics303151515153
4kHeat Pumps and Refrigeration Systems301151515151
5Mid-course project55
6MSc Thesis1818
7Diploma seminar30230302
DPrzedmioty podstawowe330261351353030135120303024152
1Foreign language
30430152152
2Advanced Mathematics for Engineers454301530154
3Thermodynamics of energy processes453153015303E
4Heat Transfer303151515153E
5Fluid Mechanics302151515152
6Strength of Material4531515151515153
7Power Plant Technology4531515151515153E
8Electrical Energy Conversion And Distribution302151515152
9Numerical Methods302151515152
Razem900903301951201201053015012030604530903060601530904530453030
900405255240
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Physical aspects of human development
A1a Health education
A1b Physical education
A1c Rehabilitation

Foreign language
D1a English
D1b German
D1c Polish
D1d French
D1e Russian