Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologia Polimerów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 05-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1ST-2_TP - Angielska terminologia techniczna II30230151151
2ST-2 Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3ST-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
4ST-2 Wybrane działy chemii organicznej453153015303
5ST-2 Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
6ST-2 Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
7ST-2_TP Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe210161051530603037515306013
8ST-2 Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9ST-2 Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10ST-2_TP Modelowanie procesów technologicznych30230302
11ST-2 Podstawy biotechnologii30230302
12ST-2_TP Ochrona środowiska w technologii chemicznej30230302
13wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe420347521045904513530163075301045308
14ST-2_TP Projekt technologiczno - procesowy45645456
15ST-2_TP Chemia polimerów II755156015605E
16ST-2_TP Technologia polimerów605154515455E
17ST-2_TP Technologia tworzyw kondensacyjnych604154515454E
18ST-2_TP Fizykochemia polimerow II454153015304E
19ST-2_TP Przetwórstwo tworzyw sztucznych454153015304E
20przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
21ST-2_TP Seminarium dyplomowe30430152152
22ST-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem9009025530330752101352254530120301053012030454530
90040540590
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C1 ST-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C1 ST-2_Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C1 ST-2_12zd Ciecze jonowe
C1a ST-2_12a - Związki heteroaromatyczne
C1c ST-2_12c - Toksykologia
C1d ST-2_12e Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C1e ST-2_12g - Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C1j ST-2_12l Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C1p ST-2_12s - Trujące substancje roślinne
C1q ST-2_12t - Biomateriały metaliczne i ceramiczne
C1r ST-2_12u - Praktyczne planowanie eksperymentu
C1s ST-2_12w - Wybrane czystsze technologie
C1t ST-2_12y Budowa i działanie wybranych urządzeń labolatoryjnych
C1u ST-2_12z - Raport badawczy
C1v ST-2_12za - SPC w inżynierii jakości
C1w ST-2_12zb - Sześć sigma
C2 ST-2 Rachunek wariacyjny
C3 ST-2 Statystyka II
C12v ST-2_12zc REACH w praktyce przemysłowej
C14 ST-2(w) Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym
C15 ST-2(w) Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego
C16 ST-2(w) Żywność modyfikowana genetycznie

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D8a ST-2_19a_TP - Nowe kierunki zastosowań tworzyw sztucznych
D8b ST-2_19b_TP - Polimery specjalne
D8c ST-2_19c_TP Metody komputerowe analizy i symulacji polireakcji
D8d ST-2_19d_TP - Elastomery
D8e ST-2_19e_TP - Metody modyfikacji polimerów
D8f ST-2_19f_TP - Polimery w elektronice
D8g ST-2_19g_TP Alternatywne metody syntezy w technologii chemicznej