Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Modelowanie komputerowe
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne36024120240603066036031530415606302
1Wychowanie fiz.60260301301
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.30230302
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe960743903154521090751560241351203045231209060204530457
1Wstęp do fizyki matematycznej757304530457E
2Algebra z geometrią604303030304E
3Analiza matematyczna604303030304E
4Wybrane zagad. matem. stosowanej604303030304E
5Oprac. danych doświad.304151515154
5Podstawy fizyki12010606030306E30304
7Laboratorium fiz. I45445152302
8Mechanika605303030305E
9Drgania i fale604303030304E
10Pole elektromagnet.105860453015430304E
11Projektowanie układów molek.4541515151515154
12Wstęp do programowania605154515455E
13Podst. prog. w języku C++604154515454
13Programowanie obiektowe604154515454
15Programowanie dla fizyków603154515453
CPrzedmioty kierunkowe6754631521012015154515154453030712090301515191057513453
1Fizyka układów elektrycznych452301530152E
2Metrologia fizyczna302151515152
3Fizyczne podstawy elektroniki453153015303
4Układy i sys. elektron.303151515153E
5Grafika inż.453153015303
6Mechanika płynów604303030304E
7Mechanika kwantowa I605303030305E
8Fizyka stat. i termod.755453045305E
9Wst. do fiz. atomowej454301530154E
10Wst. do fiz. fazy skond.604303030304E
11Laboratorium fiz. II45345453
12Metody mat. fizyki604303030304E
13Metody numeryczne I7543030153030154
DPrzedmioty specjalnościowe495442401521030751051113515105152430159
1Modelowanie komputerowe150960903045430455E
2Symulacje komputerowe901030601530415306E
3Modele rynku finans.454301530154
4Inżynieria systemów dla fizyków605303030305
5Programowanie funkcyjne603303030303
6Przedmiot wybieralny specj.I
454301530154
7Przedmiot wybieralny specj.II
305151515155
8Przedmiot wybieralny specj.III
15315153
9Praktyka studen.11
EPrzedmioty związane z dyplomem352153053021
1Seminarium dyplomowe30630306
2Praca dyplomowa5155515
Razem25252091070780165435304515010515603018019545453016518030603018015030601530195135105301651545105152935301530
252533046543543543534580
Egzaminy20343442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny II
A1a Zarządz.bezp. i hig. pracy
A1b Strategia rozwoju firmy

Przedmiot humanistyczny I
A1a Elementy prawa i ochr. wł. int.
A6 Komunikacja interpersonalna

Przedmiot wybieralny specj.III
D1a Modelowanie komputerowe

Przedmiot wybieralny specj.I
D1a Elementy fiz.jądr.i kosmologii

Przedmiot wybieralny specj.II
D5a Metody obliczeniowe