Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh          Specjalność: Technologia Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 11-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Dsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne180121516530230230215303302151
1III Język angielski15010150302302302302302
2III Etyka15115151E
3Przedmioty wybieralne pedagogiczne
15115151
BPrzedmioty podstawowe240146015150153045330245330215115303
4III Termodynamika chemiczna15115151E
5III Kinetyka Chemiczna15115151E
6III Nowe trendy w biotechnologii15115151E
7III Nowe trendy w technologii organicznej15115151E
8III Praktyka dydaktyczna (asystowanie)45145451
9III Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359151051545330215115303
CPrzedmioty kierunkowe28519901951511514515460445154453151151
10III Metody eksperymentalne badań fizykochemicznych15115151E
11III Współczesne technologie zagospodarowania odpadów15115151E
12III Modelowanie molekularne15115151E
13III Nowoczesne metody syntez15115151E
14III Alternatywne procesy technologiczne15115151E
15III Nowoczesne materiały polimerowe15115151E
16Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453
17Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30230302
18III Seminarium doktoranckie 130230151151
19III Seminarium doktoranckie 230230151151
20III Seminarium doktoranckie 330230151151
21III Konsultacje promotorskie30230151151
Razem705451651515037530454563045545454591590745304587551530154151
70512075135105120756015
Egzaminy1122313
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne pedagogiczne
A1b III Nowoczesne metody kształcenia
A2 III Pedagogika z dydaktyką
A4 III Wprowadzenie do pedagogiki pracy szkoły wyższej

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C1a III Analityka barwników naturalnych
C1b III Fizykochemia układów nanocząsteczkowych
C1c III Metody badania mechanizmów reakcji chemicznych
C1e III Nanostrukturalne katalizatory w technologii chemicznej
C1g III Podstawy fotochemii
C1h III Układy koloidalne
C1i III Wybrane problemy z chemii ciała stałego
C1j III Wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego w technologii polimerów
C1k III Zeolity - niezwykłe glinokrzemiany
C1l III Czyste technologie użytkowania węgla
C1n III Funkcjonalne układy molekularne
C1o III Procesy wytwarzania nanomateriałów
C1p III Technologia luminoforów
C1r III Ujednolicone kryteria klasyfikacji, zasady oznakowania i pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin
C1s III Zarys wytwarzania funkcjonalnych materiałów inżynierskich
C22 III Nowoczesne Materiały dla Medycyny
C23 III Biochemia II
C24 III Pomiary emisji zorganizowanej do atmosfery
C25 III Zobrazowanie 3D w AutoCADzie
C26 III Wizualizacja koncepcji procesów technologicznych
C27 III Odnawialne źródła energii
C28 III Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych
C29 III Metody badań znacznikowych
C30 III Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej
C31 III Suszenie bioproduktów
C32 III Nowe kierunki w budowie wymienników ciepła
C33 III Teoria chaosu
C34 III Zasady modelowania procesów

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C1a III Applied Photochemistry
C1b III Dioxins in Environment and Industry
C1c III Modern Methods of Chromatography
C1d III Modern Oil and Gas Technology
C1e III Sampling and Analysis of Environmental Pollutants