Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 27-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Bprzedmioty podstawowe75530451515215303
1Ekologia, ochrona środowiska II-B-1302151515152
2Historia sztuki i kultury II-B-2453153015303
Cprzedmioty kierunkowe81061225135304201203015210257545152102730609
1Architektura współczesna II-C-130230302
1Architektura krajobrazu II-C-230230302E
3Budownictwo ogólne II II-C-3302151515152
4Konstrukcje budowlane II-C-460430301515215152E
6Teoria projektowania architekt.-urbanistycznego II-C-6
30230151E151E
7Projektowanie arch.-urb. II-C-7
2101421010571057
8KONSERWACJA ZABYTKÓW I REWALORYZACJA II-C-815115151E
9Projektowanie konserwatorskie II-C-9 AK10571051057
10Teoria planowania przestrzennego II-C-10
15215152E
11Planowanie przestrzenne II-C-11
10571051057
12Planowanie regionalne II-C-12302151515152
13Teoria i zasady projektowania miast II-C-13
15115151E
15Architektura i planowanie wsi II II-C-15302151515152
16Seminarium specjalistyczne II-C-16
60760607
17Ochrona miejskich zespołów zabytkowych II-C-1815215152
18Fakultet II-C-1915215152
19Historia urbanistyki współczesnej II-C-2015215152E
EPrzedmioty dyplomowe112311011023
1Projektowanie dyplomowe II-E-1
1020101020
5Konsultacje specjalistyczne II-E-213113
PPraktyki150330120301203
1Praktyka urbanistyczna II-C-21
30130301
2Praktyka projektowa12021201202
Razem104692255211304301201357515210120309075152103030611032
1046555390101
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium specjalistyczne II-C-16
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-7 MJŻ
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-7 AB
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 MDS
C1a Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-4 TK
C1b Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 AK
C1c Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 ZB
C1d Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 KK
C1e Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 MM
C1f Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 WB
C1g Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-6 DK
C1h Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 KL
C1i Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-6 MM
C1j Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 MZ
C1k Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 PG
C1l Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 KB
C1m Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 WS
C1n Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 JG
C1o Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 AK
C1p Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 MG
C1q Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 AF
C1s Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 WoCh
C1t Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 GSS
C1u Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 SWS
C1v Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-4 WC
C1w Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-4 JR
C1x Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-4 JK
C1y Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-5 ZZ
C1z Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-5 EWB

Teoria projektowania architekt.-urbanistycznego II-C-6
C1a Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-6 MM
C1b Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-6 DK
C1c Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-3 SWS
C1d Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-2 PG
C1e Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-2 MZ
C1f Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-2 KL

Teoria i zasady projektowania miast II-C-13
C1a Teoria projektowania miast II-C-13 ZZ
C1b Teoria projektowania miast II-C-13 EWB

Planowanie przestrzenne II-C-11
C1a Planowanie przestrzenne II-C-11 EWB
C1b Planowanie przestrzenne II-C-11 ZZ

Teoria planowania przestrzennego II-C-10
C1a Teoria planowania przestrzennego II-C-10 EWB
C1b Teoria planowania przestrzennego II-C-10 ZZ

Projektowanie arch.-urb. II-C-7
C1a Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-6 DK
C1b Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-6 MM
C1c Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 JG
C1d Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 SWS
C1e Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 AK
C1f Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 2 A-2 PG
C1g Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 2 A-2 KL
C1h Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 2 A-2 MZ
C1i Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 AF

Projektowanie dyplomowe II-E-1
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 TK
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 MDS
E1a II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 AK
E1b II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 ZB
E1c II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 KK
E1d II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 MM
E1e II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 WB
E1f II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-6 DK
E1g II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 KL
E1h II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-6 MM
E1i II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MZ
E1j II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 PG
E1k II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 KB
E1l II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 WS
E1m II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 JG
E1n II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AK
E1o II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 MG
E1p II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AF
E1q II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 WoCh
E1r II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 GSS
E1s II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 SWS
E1t II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 WC
E1u II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 JR
E1v II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 JK
E1w II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 ZZ
E1x II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 EWB
E1y II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 MJŻ
E1z II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 AB

Praktyka urbanistyczna II-C-21
P1a Praktyka urbanistyczna A-5 EWB
P1b Praktyka urbanistyczna A-5 ZZ