Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Elektroenergetyka
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 18-04-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Energsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe151751051017
45Seminarium dyplomowe10210102
46Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
PKPrzedmioty kierunkowe119613265718722330993915331063579161054542362825045393332801045152020704015101430151510202
1Praktyka zawodowa16041601604
6Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4531515151515153
7Podstawy termodynamiki304181218124
8Miernictwo energetyczne12366663
10Podstawy elektrotechniki5482718918185E993E
10Gospodarka energetyczno-cieplna303181218123
11Podstawy automatyki2739999993
12Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła6911363318185E18156E
14Ogrzewnictwo, wentylacja275156615665E
15Elektromechaniczne przemiany energii12366663
16Mechanika techniczna604303030304
17Podstawy elektroniki18399993
18Mechanika płynów6041818241818244
19Wytrzymałość materiałów1856666665E
20Podstawy projektowania303151515153
21Maszyny elektryczne365189918995E
22Przesyłanie energii elektrycznej2749999994
23Technologie i maszyny energetyczne57518121512181215125E
24Miernictwo elektryczne12366663
25Gospodarka energetyczna2731891893
26Teoria obwodów i sygnałów elektrycznych4062010102010106E
27Energoelektronika w energetyce305151515155E
28Sterowniki programowalne3541510101510104
29Napędy elektryczne w energetyce302201020102
30Użytkowe pakiety programowe3531015101015103
32Technika izolacyjna303151515153
33Maszyny elektryczne w energetyce4551515151515155E
35Eksploatacja instalacji energetycznych ii podstawy techniki zabezpieczeń4052010102010105E
37Ochrona środowiska w energetyce20120201
41Technologie i maszyny energetyki cieplnej304151515154
42Systemy elektroenergetyczne306151515156
44Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku20220202
POPrzedmioty ogólne102121572151518156182182182
1Technologie informacyjne304151515154E
2Języki obce72872182182182182
PPPrzedmioty podstawowe24024122732520563410201366391511
3Matematyka12014724836247E36247E
4Chemia3031010101010103
5Grafika inżynierska303102010203
9Fizyka6043015153015154
PSPrzedmioty specjalnościowe20522952035252010101022525257601010201013
31Konstrukcje linii przesyłowych i rozdzielczych202101010102
34Odnawialne źródła energii elektrycznej n4541515151515154
36Monitoring i diagnostyka w elektroenergetyce3031010101010103
39Elektrownie i elektrociepłownie304201020104E
40Urządzenia i aparaty elektroenergetyczne304201020104
43Projektowanie instalacji elektroenergetycznych5052020102020105
PWPrzedmioty wybieralne4552510102510105
38Sieci przesyłowe i rozdzielcze oraz niezawodność układów zasilających4552510102510105E
Razem1803212914362283801442011067431520291291142429105634236302506339333490204515202295654010211153525102010282051019
180325526724638519021021535
Egzaminy172333222
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS