Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 15-06-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne54692718992182182
1Ekonomia menedżerska18299992
2Komunikacja interpersonalna i medialna18218182
3Technical and Professional Writing18218182
BPrzedmioty podstawowe639362736279
1Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
2Zaawansowane techniki programowania365181818185E
CPrzedmioty kierunkowe7210369271899518185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe2884514481633691811362791454361418456
1Współczesne systemy komputerowe2761891896E
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych367189918997E
3Metody rozpoznawania obrazów366181818186
4Symulacja komputerowa366181818186E
5Systemy teleinformatyczne367181818187E
6Architektury zorientowane na usługi365189918995
7Integracja aplikacyjna i systemowa18218182E
8Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych364181818184E
9Pracownia problemowa27227272
EPrzedmioty związane z dyplomem63201818271892181818
1Przedmiot obieralny2721891892E
2Seminarium dyplomowe18318183
3Praca magisterska1815181815
Razem540902434513511781936182272183627237254191818631826
540144153126117
Egzaminy113431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS