Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-06-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6371827181893182182
1Współczesne formy multimedialnego przekazu91991
2Ekonomia menedżerska18299992
3Komunikacja interpersonalna i medialna18218182
4Technical and Professional Writing18218182
BPrzedmioty podstawowe99145445544514
1Modelowanie przestrzenne365181818185E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
3Zaawansowane techniki programowania365181818185E
CPrzedmioty kierunkowe7210369271899518185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe2793513599936181856336271654459914
1Fizyka i fizjologia dźwięku364181818184
2Technologie przekazu multimedialnego364181818184
3Komputerowe przetwarzanie obrazu365181818185E
4Komunikacja człowiek - komputer2741891894E
5Postprodukcja przekazu medialnego18299992
6Systemy CAx364189918994E
7Wizualizacja i animacja komputerowa365181818185E
8Programowanie grafiki komputerowej2739189183
9Programowanie gier2749189184
EPrzedmioty związane z dyplomem3624363624
1Pracownia problemowa18618186
2Seminarium dyplomowe18318183
3Praca magisterska1515
Razem549902432717199990963228118453623724592719183626
54916218015354
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS