Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-06-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6371827189929183182
1Ekonomia menedżerska18299992
2Zarządzanie strategiczne firmą91991
3Technical and Professional Writing18218182
4Komunikacja interpersonalna i medialna18218182
BPrzedmioty podstawowe81124536453612
1Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
2Metody geometryczne18399993
3Zaawansowane techniki programowania365181818185E
CPrzedmioty kierunkowe7210369271899518185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe288371449054361818863363615453614
1Technologie aplikacji internetowych364181818184
2Modelowanie zagadnień techninczych2739189183
3Integracja sieci komputerowych364181818184E
4Modelowanie procesów dyskretnych364181818184
5Inteligentne narzędzia informatyczne364181818184
6Zaawansowane technologie baz danych364181818184E
7Technologie ochrony systemów informatycznych2751891895E
8Systemy OLAP18499994
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców365181818185E
EPrzedmioty związane z dyplomem36241818181824
1Pracownia problemowa18618186
2Seminarium dyplomowe18318183
3Praca magisterska1515
Razem54090243451539990954182290184545236336181918181826
54017119811754
Egzaminy8323
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS