Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-06-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne153214510818218291839275184183992
1Język obcy901290182182182182184E
2Ekonomia menedżerska18318183
3Encyklopedia prawa91991
4Metody autoprezentacji18299992
5Przedsiębiorczość innowacyjna18399993
BPrzedmioty podstawowe3544215914154636318194848181348301810
1Algebra z geometrią365181818185E
2Analiza matematyczna721036361818518185E
3Matematyka dyskretna605303030305E
4Statystyka matematyczna605303030305
5Podstawy fizyki54718181818184E183E
6Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej365181818185E
7Elektrotechnika i miernictwo365991899185
CPrzedmioty kierunkowe522692524520718271818836181883636129098123455411181843
1Zagadnienia społ. i zawodowe informatyki91991
2Wstęp do programowania5471818181818187E
3Algorytmy i struktury danych364181818184E
4aJęzyki i paradygmaty programowania 1364181818184
4bJęzyki i paradygmaty programowania 2366181818186E
5Mikroprocesory i mikrokontrolery365181818185E
6Systemy wbudowane2739189183
7Architektura systemów komputerowych364181818184E
8Metody obliczeniowe364189918994E
9Systemy operacyjne366181818186E
10Podstawy baz danych365181818185E
11Grafika i komunikacja człowiek - komputer365181818185
12Wstęp do sztucznej inteligencji364181818184
13Inżynieria oprogramowania364181818184E
14Podstawy sieci komputerowych364181818184E
15Praktyka33
DPrzedmioty specjalnościowe45063216216183636872722054541820545415
1Przedmioty wybieralne - 5n semestr, cz. 1
364181818184E
2Przedmioty wybieralne - 5n semestr, cz. 2
364181818184E
3Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 1
365181818185E
4Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 2
365181818185E
5Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 3
365181818185E
6Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 4
365181818185E
7Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 1
18518185E
8Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 2
365181818185E
9Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 3
365181818185E
10Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 4
365181818185E
11Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 1
365181818185E
12Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 2
365181818185
13Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 3
365181818185
EPrzedmioty związane z dyplomem361518181831812
1Projekt zespołowy18318183
2Seminarium dyplomowe18218182
3Praca dyplomowa1010
Razem151521067231247754909936298484362393485425993681288118902310872182763954362554185430
1515225204195216189198162126
Egzaminy2834335541
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 3
D1 Teoria języków i gramatyk

Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 1
D1 Teoria aproksymacji i jej zastosowania

Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 3
D1 Projektowanie aplikacji internetowych

Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 4
D1 Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 1
D1 Programowanie usług sieciowych

Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 2
D1 Technologie obiektowe

Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 2
D1 Programowanie mobilne

Przedmioty wybieralne - 5n semestr, cz. 1
D1 Programowanie w języku Java
D2 Wstęp do metod Monte Carlo

Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 1
D1 Administrowanie systemami komputerowymi

Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 4
D1 Systemy informatyczne w zarządzaniu
D2 Informatyzacja przedsiębiorstw

Przedmioty wybieralne - 5n semestr, cz. 2
D1 Języki symboliczne

Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 2
D1 Systemy czasu rzeczywistego

Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 3
D1 Obiektowe bazy danych