Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 16-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne90615453015152302302
1Ekonomia menedżerska302151515152
2Komunikacja interpersonalna i medialna30230302
3Technical and Professional Writing30230302
BPrzedmioty podstawowe1501490603015560459
1Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
2Zaawansowane techniki programowania605303030305E
3Architektury komputerów455301530155
CPrzedmioty kierunkowe33035135151354575151202560154510
1Elektrotechnika i miernictwo6081515301515308E
2Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej607303030307E
3Mikroprocesory i mikrokontrolery456153015306E
4Systemy wbudowane454153015304
5Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
6Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe480452409015090156019904545186030458
1Współczesne systemy komputerowe456301530156E
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych6073015153015157E
3Metody rozpoznawania obrazów606303030306
4Symulacja komputerowa606303030306E
5Systemy teleinformatyczne607303030307E
6Architektury zorientowane na usługi6053015153015155
7Integracja aplikacyjna i systemowa30230302E
8Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych604303030304E
9Pracownia problemowa45245452
EPrzedmioty związane z dyplomem752030301530301520
1Przedmiot obieralny452301530152E
2Seminarium dyplomowe30330303
3Praca magisterska1515
Razem112512051090315210105151353016515606030150306090309030606030
1125255300330240
Egzaminy143443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS