Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne1801360105153015615153301301301151
1Jezyk obcy90390301301301
2Technologia informacyjna303151515153
3Podstawy ekonomii i zarządzania304151515154
4Elementy prawa15115151
5Podst. psychologii i socjologii15215152E
BPrzedmioty podstawowe40555186144519156090188139369214515151516
6Matematyka ogólna150186090306011E30307E
7Matematyka stosowana i metody numeryczne457301530157E
8Fizyka45715151515154153E
9Mechanika ogólna4511219152195156E
10Geometria wykreślna303151515153
11Rysunek techniczny i grafika komputerowa303156915693
12Geodezja303151515153
13Geologia303151515153
CPrzedmioty kierunkowe5407224951105135393667515301518602139452345154515303010
14Chemia453242124213
15Wytrzymałość materiałów6011152191515155E69156E
16Mechanika budowli901330303015151561515157E
17Mechanika gruntów i fundamentowanie6073015151515315154E
18Materiały budowlane303151515153
19Technologia betonu305151515155E
20Budownictwo ogólne i fizyka budowli7594515153015515154E
21Instalacje budowlane i sieci miejskie303151515153
22Konstrukcje betonowe60930301515415155E
23Konstrukcje metalowe60930301515415155E
DPrzedmioty specjalnościowe450512373018165142183097560149030602330154
24Urbanistyka i architektura303151515153
25Metody obliczeniowe304121812184E
26Technologia robót budowlanych60630301515215154E
27Hydraulika i hydrologia303151515153
28Ekonomika i zarządzanie w procesie inwest.305151515155E
29Podstawy budownictwa komunikacyjnego454301530154
30Podstawy konstrukcji mostowych607303030307E
31Konstrukcje drewniane303151515153
32Konstrukcje murowe303151515153
33Technologia robót komunikacyjnych304151515154E
34Zarządzanie i marketing w firmie budowlanej303151515153E
35Organizacja, kierowanie budową i BHP303151515153
36Kosztorysowanie15115151
37Praktyka zawodowa
211
EPrzedmioty związane z dyplomem60191545154519
38Przedmiot fakultatywny I
302151515152
39Przedmiot fakultatywny II
15115151
40Seminarium dyplomowe15115151
41Praca dyplomowa1515
Razem16352107473751564231590105249639362424844551152375453015206051394524871518752410590249030602360451524
1635195195195165195195195180120
Egzaminy20222232331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Praktyka zawodowa
D1a Praktyka zawodowa - budowlana
D1b Praktyka zawodowa - geodezyjna

Przedmiot fakultatywny II
E1a Prawo budowlane

Przedmiot fakultatywny I
E2a Przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie