Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne1801360105153015615153301301301151
1Jezyk obcy90390301301301
2Technologia informacyjna303151515153
3Podstawy ekonomii i zarządzania304151515154
4Elementy prawa15115151
5Podst. psychologii i socjologii15215152E
BPrzedmioty podstawowe40555186144519156090188139369214515151516
6Matematyka ogólna150186090306011E30307E
7Matematyka stosowana i metody numeryczne457301530157E
8Fizyka45715151515154153E
9Mechanika ogólna4511219152195156E
10Geometria wykreślna303151515153
11Rysunek techniczny i grafika komputerowa303156915693
12Geodezja303151515153
13Geologia303151515153
CPrzedmioty kierunkowe6307730951105165393667515301518602139452375154516606014
14Chemia453242124213
15Wytrzymałość materiałów6011152191515155E69156E
16Mechanika budowli901230303015151561515156E
17Mechanika gruntów i fundamentowanie6073015151515315154E
18Materiały budowlane303151515153
19Technologia betonu305151515155E
20Budownictwo ogólne i fizyka budowli7594515153015515154E
21Instalacje budowlane i sieci miejskie303151515153
22Konstrukcje betonowe1051260453015530307E
23Konstrukcje metalowe1051260453015530307E
DPrzedmioty specjalnościowe36046192301812012718158453010105307526151
24Urbanistyka i architektura303151515153
25Metody obliczeniowe304121812184E
26Technilogia, organizacja i mechanizacja robót budowlanych304151515154E
27Hydraulika i hydrologia302151515152
28Ekonomika i zarządzanie w procesie inwest.303151515153
29Podstawy budownictwa komunikacyjnego456301530156
30Podstawy konstrukcji mostowych608303030308E
31Konstrukcje drewniane304151515154E
32Konstrukcje murowe303151515153
33Konstrukcje sprężone i prefabrykowane306151515156E
34Kosztorysowanie15115151
35Praktyka zawodowa
211
EPrzedmioty związane z dyplomem60191545154519
36Przedmiot fakultatywny I
302151515152
37Przedmiot fakultatywny II
15115151
38Seminarium dyplomowe15115151
39Praca dyplomowa1515
Razem16352107623751564230090105249639362424844551152375453015206051394524102151860241059024105307526454521
163519519519516519519519521090
Egzaminy1922223332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Praktyka zawodowa
D1a Praktyka zawodowa - budowlana
D1b Praktyka zawodowa - geodezyjna

Przedmiot fakultatywny I
E1a Konstrukcje betonowe specjalne

Przedmiot fakultatywny II
E2a Roboty remontowe i modernizacyjne