Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały          Specjalność: Inżynieria nanostruktur
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: NNsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne3902513521045606015975603010302302302
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy
1208120302302302302
3Terminologia techniczna (j.obcy)30230302
4Podstawy informatyki604154515152302
5Pods. ochr. własn. int. i przem.15115151
6Zag.ekolog. bezp. pracy i ergonomia15115151
7Przedmioty humanistyczne I
30330303
8Przedmioty hum. II
30230302
9Ekonomia30230302
BPrzedmioty podstawowe960733602702101510512090197575901790453015451630303063030453091530156
1Matematyka12011606045307E15304E
2Wybrane działy matematyki stosowanej302151515152
3Podstawy fizyki756453045306E
4Pole elektromagnetyczne9053015453015455E
5Wstęp do fizyki atomowej605303030305E
6Laboratorium fizyczne45345453
7Podstawy chemii606303030306E
8Chemia nieorganiczzna6041515301515304E
9Chemia organiczna4541515151515154E
10Chemia analityczna604303030304E
11Chemia fizyczna7553015303015305E
12Metody mat. fizyki1201045601530304E1530156E
13Przed. wyb. chemiczne.
60460302302
14Przed.wyb.fizyczne
604154515152302
CPrzedmioty kierunkowe7205437516575604530230330304515121656075152212075151515
1Elektrotechnika i elektronika604303030304
2Grafika inżynierska45445454
3Modelowanie molekularne nanostruktur302151515152
4Ekologia a przemysł30230302
5Podstawy technologii chemicznej9063030303030306E
6Surowce i procesy technologiczne10563060153060156E
7Podstawy technologii polimerów453301530153
8Podstawy nanotechnologii30230302
9Podstawy fizyki technicznej453301530153
11Termodynamika techniczna i chemiczna303151515153
12Materiałoznawstwo i korozja30330303
13Podstawy inżynierii chemicznej4541515151515154E
14Automatyka i pomiary fizykochem.302151515152
15Maszynoznastwo i aparatura przem. chem.4551515151515155E
16Bezpieczeństwo techniczne30330303
17Zarządzanie jakością i produktami chem.30230302
DPrzedmioty specjalnościowe435402104512060303041501575302430453012
1Zjawiska mikroskopowe604303030304E
2Elementy fizyki statystyczn. i termodyn.454301530154E
3Wstęp do fizyki fazy skondensowanej454301530154E
4Techniki pomiarowe w nanotechnologii30230302
5Samoorganizacja nanostruktur455301530155
6Związki organiczne w optoelektronice455301530155
7Nanostruktury45745457
8Wybrane przedmioty specjalnościwe
120860603030430304
9Praktyka11
EPrzedmioty związane z dyplomem1518151518
1Seminarium dyplomowe15315153
2Praca dyplomowa1515
FPrzedmioty wybieralne1359754515303041513015154
1Termodynamika procesowa302151515152
1Techniki ultradźwiękowe302151515152
1Układy rozproszone302151515152
1Zeolity niezwykłe glinokrzemiany15115151
1Podstawy reologii302151515152
Razem2655219115569033012024012021015015301801359030301501056060451534210901053015312101656015303034165451575303030603030
2655375435435450510330120
Egzaminy19343333
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a J. angielski
A1b J. francuski
A1c J. niemiecki

Przedmioty hum. II
A1a Elementy prawa cywilnego i ochrona własności intelektualnej
A1b Komunikacja interpersonalna
A1c Organizacja i zarządzanie
A1d Podstawy markeingu
A1e Socjologia
A1f Strategia rozwoju firmy
A1g Zarządzanie strategiczne

Przedmioty humanistyczne I
A1a Etyka
A1b Filozofia

Przed. wyb. chemiczne.
B1a Elementy chemii supramolekularnej
B1b Fizykochemiczne podstawy otrzymywania nanomateriałów
B1c Nowoczesne materiału nanostrukturalne jako katalizatory w procesach chemicznych przyjaznych środowisku
B1d Podstawy krystalochemii
B1f Procesy suszarnicze
B1g Procesy wytwarzania nanomateriałów

Przed.wyb.fizyczne
B14a Przedmity wybieralne fizyczne

Wybrane przedmioty specjalnościwe
D1a Nanotechnologia dla inżynierów
D1b Wybrane zagadnienia nanomechaniki