Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Komputerowa analiza obrazu i sygnału
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne39025120270606076036031530415606302
1Wychowanie fiz.90390301301301
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.30230302
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe960733903151051509075304523135120304523120904515204530457
1Wstęp do fizyki matematycznej757304530457E
2Algebra z geometrią604303030304E
3Analiza matematyczna604303030304E
4Wybrane zagad. matem. stosowanej604303030304E
5Podstawy fizyki12010606030306E30304
6Opracowanie danych doświadczalnych304151515154
7Laboratorium fiz. I45445152302
8Mechanika605303030305E
9Drgania i fale604303030304E
10Pole elektromagnet.105860453015430304E
11Projektowanie układów molek.4541515151515154
12Wstęp do programowania604154515454E
13Podst. prog. w języku C++604154515454
14Program. obiektowe604154515454
15Programowanie dla fizyków603154515453
CPrzedmioty kierunkowe67546315225105151545304453030712090301515191057513453
1Termodynamika302151515152
1Podstawy elektrotechniki452301530152E
3Podstawy elektroniki453153015303
4Układy i sys. elektron.303151515153E
5Grafika inż.453153015303
6Mechanika płynów604303030304E
7Mechanika kwantowa I605303030305E
8Fizyka stat. i termod.755453045305E
9Wst. do fiz. atomowej454301530154E
10Wst. do fiz. fazy skond.604303030304E
11Laboratorium fiz. II45345453
12Metody mat. fizyki604303030304E
13Metody numeryczne I7543030153030154
DPrzedmioty specjalnościowe46543285901530153090301530111653015302530307
1Fizyka półprzewdników901060303015430156E
2Wybrane zagadnienia fizyki magnetyków606303030306E
3Fizyka materiałów I
6043015153015154
4Fizyka materiałów II
30330303
5Metody badawcze fizyki30330303
6Fizyka współczesna
454301530154E
7Przedmiot wybieralny techn.
603303030303
8Przedmiot wybieralny specj.I
304151515154E
9Przedmiot wybieralny specj.II
605303030305
11Praktyka studen.11
EPrzedmioty związane z dyplomem18023150301503023
1Seminarium dyplomowe30830308
2Praca dyplomowa1501515015015
Razem267021012609002251954545150135304530180210304530165180751530180150306015302101651530301953045153030180303030
2670360465435435420315240
Egzaminy223434431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny I
A1a Elementy prawa i ochr. wł. int.
A6 Komunikacja interpersonalna

Przedmiot humanistyczny II
A1a Zarządz.bezp. i hig. pracy
A1b Strategia rozwoju firmy

Przedmiot wybieralny techn.
D1 Modelowanie komput.
D3 Techniki multimedial.

Przedmiot wybieralny specj.II
D1a Fizyka układów mezosk.
D1b Nanotechnologie I

Fizyka współczesna
D1a Elementy fiz.jądr.i kosmologii

Przedmiot wybieralny specj.I
D1a Samoorganizacja nanostruktur
D1b Nanotechnologie

Fizyka materiałów I
D1a Optyka użytkowa

Fizyka materiałów II
D1b Układy termoelektryczne
D8 Przedmiot wybieralny I