Wydział Architektury
Kierunek: Architektura Krajobrazu          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 02-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AKsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Bprzedmioty podstawowe60637815151532283
1Historia i teoria kształtowania przestrzeni3032282283E
2Socjologia i psychologia środowiskowa. Komunikacja społeczna303151515153E
Cprzedmioty kierunkowe8428428715178303321551570301052788622102744461730
3Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym10571051057
4Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
10571051057
5Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
10571051057
6Prawne i ekonomiczne podstawy zarządzania krajobrazem3022282282
7Planowanie przestrzenne3032282283E
8Planowanie przestrzenne - Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich3022282282
9Systemy informacji geograficznej453153015303E
10Inżynieria krajobrazowa3032282283E
11Inżynieria krajobrazowa - Komunikacja3022282282
12Inżynieria środowiska3022282282
13Ochrona środowiska przyrodniczego
60644162283E2283E
14Kształtowanie krajobrazu
908662422822283E2283E
15Ochrona i rekultywacja krajobrazu
454301530154E
16Fakultety_sem. 1
30230302
17Fakultety_sem. 2
30230302
18Fakultety_sem. 3
30230302
19Projektowanie dyplomowe II st.1520151520
20Konsultacje specjalistyczne
22222
Razem90290324151864533217015704510530110702103044461730
902405390107
Egzaminy10442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Kształtowanie krajobrazu
C1a Kształtowanie krajobrazu sem.1
C1b Kształtowanie krajobrazu sem.2
C1c Kształtowanie krajobrazu sem.3

Ochrona środowiska przyrodniczego
C1a Ochrona środowiska przyrodniczego_1 sem
C1b Ochrona środowiska przyrodniczego_2 sem.

Konsultacje specjalistyczne
C1a Konsultacje specjalistyczne 1
C1b Konsultacje specjalistyczne 2

Fakultety_sem. 3
C1a Urządzanie obiektów sportowych
C1b Krajobraz jako wartość ekonomiczna

Ochrona i rekultywacja krajobrazu
C1a Ochrona i rekultywacja krajobrazu I
C1b Ochrona i rekultywacja krajobrazu II

Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
C1a Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony 1
C1b Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony 2

Fakultety_sem. 2
C3a Sacrum krajobrazowe
C3b Projektowanie cmentarzy

Fakultety_sem. 1
C5a Sztuka miejsca - poszukiwanie znaczeń
C5b Zapis kompozycji krajobrazu

Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
C5a Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe 1
C5b Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe 2