Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 02-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne1808180602602302302
1Język obcy I-A-11206120301301302302
2Wychowanie fizyczne I-A-260260301301
Bprzedmioty podstawowe25521135606045303094530308152302
1Matematyka I-B-160460302302
2Geometria wykreślna I-B-2907306015304E15303E
3Mechanika budowli I-B-360660303E303E
4Fizyka budowli I-B-445445152E302E
Cprzedmioty kierunkowe25161736402553151306160156025019601560150199030601802675456018022105753018030105604518028451518629
1Prawo ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym I-C-1452301530152
2Etyka zawodu architekta; proces inwestycyjny I-C-215115151E
3Ergonomia i BHP w architekturze I-C-315115151
4Rysunek odręczny I-C-4
1806180301301301301301301
5Rzeźba I-C-560260301301
6Techniki komputerowe w projektowaniu I-C-660260301301
7Historia architektury I-C-7
1801290901515215152E15152E1515215152E15152E
8Historia urbanistyki I-C-860430301515215152E
9Ochrona zabytków I-C-9301151515151
10Architektura współczesna I-C-1060430301515215152E
11Budownictwo ogólne I I-C-11
21018901203030530305E1530415304E
12Budownictwo ogólne II I-C-12302151515152
13Materiałoznawstwo I-C-1330330303E
14Konstrukcje budowlane I-C-1460530301515315152E
15Instalacje budowlane I-C-1560330301515215151
16Teoria projektowania wstępnego arch.-urb. I-C-16
30430152E152E
17Projektowanie arch.-urb. wstępne I-C-17
2401624012081208
18Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18
45645152E152E152E
19Projektowanie arch.-urb. I I-C-19
39026390150101508908
20Projektowanie arch.-urb.II I-C-20
27022270908908906
21Teoria projektowania urbanistycznego I-C-21
15215152E
22Projektowanie urbanistyczne I-C-22
90890908
23Architektura i planowanie wsi I I-C-2390590905
24Teoria projektowania miast I-C-24
15115151E
25Rewitalizacja miast I-C-25302151515152
26Projektowanie dyplomowe I-C-26
6156615
28Przedmiot testowy mt200100100100100
EPrzedmioty dyplomowe11111
27Konsultacje specjalistyczne I-E-211111
PPraktyki21072103011204602
1PRAKTYKA RYSUNKOWA I-C-2930130301
2Praktyka budowlana90390903
3Praktyka inwentaryzacyjna urbanistyczna A-5
30130301
4Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna I-C-30 A-1 AK60260602
Razem31622107752402563751306210205901590250301059015901503030105303060180301053045601801203010575301803010560451806030451618630
3162650480405540390450247
Egzaminy24354444
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Historia architektury I-C-7
C1a Historia architektury I-C-7 AK sem: 1, 2, 3, 4, 5
C1b Historia architektury I-C-7 ZB sem: 6

Projektowanie urbanistyczne I-C-22
C1a Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 JG
C1b Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 AF
C1c Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 KB
C1d Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 SWS
C1e Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-5 EWB
C1f Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-5 ZZ

Teoria projektowania urbanistycznego I-C-21
C1a Teoria projektowania urbanistycznego I-C-21 A-3 JG
C1b Teoria projektowania urbanistycznego I-C-21 A-5 ZZ

Projektowanie arch.-urb. I I-C-19
C1a Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 3, 4 A-6 DK
C1b Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 3, 4 A-3 WS
C1c Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-6 MM
C1d Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-3 AF
C1e Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-3 AK
C1f Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-3 JG
C1g Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-3 SWS
C1h Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-6 DK

Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18
C1a Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 3 WS
C1b Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 4 DK
C1c Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 5 KL
C1d Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 5 PG

Projektowanie arch.-urb. wstępne I-C-17
C1a WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17 A-6 MM
C1b WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17 A-3 AK
C1c WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17 A-3 GSS

Budownictwo ogólne I I-C-11
C1a Budownictwo ogólne I I-C-11, r. 1
C1b Budownictwo ogólne I I-C-11, r. 2

Rysunek odręczny I-C-4
C1a Rysunek odręczny I-C-4 I rok, sem 1, 2
C1b Rysunek odręczny I-C-4 II rok, sem 3, 4
C1c Rysunek odręczny I-C-4 III rok, sem 6
C1d Rysunek odręczny I-C-4 III rok, sem 5

Teoria projektowania wstępnego arch.-urb. I-C-16
C16a WPROWADZENIE DO TEORII PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-16 A-6 MM
C16b WPROWADZENIE DO TEORII PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-16 A-3 AK
C16c WPROWADZENIE DO TEORII PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-16 A-3 GSS

Projektowanie arch.-urb.II I-C-20
C20a Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 5, 6 PG
C20b Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 5, 6 KL
C20c Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 7 KL
C20d Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 7 MZ
C20e Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 7 PG

Teoria projektowania miast I-C-24
C24a Teoria projektowania miast I-C-24 ZZ
C24b Teoria projektowania miast I-C-24 EWB

Projektowanie dyplomowe I-C-26
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 JG
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 AB
E1a I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 AK
E1b I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 KK
E1c I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 TK
E1d I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 MM
E1e I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 WB
E1f I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-6 DK
E1g I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 KL
E1h I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-6 MM
E1i I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MZ
E1j I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 PG
E1k I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 KB
E1l I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 WS
E1m I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 MG
E1n I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AF
E1p I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 WoCh
E1r I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 GSS
E1s I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 SWS
E1t I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AK
E1u I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 WC
E1v I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 JR
E1w I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 JK
E1x I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 ZZ
E1y I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 EWB
E1z I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 MJŻ

Praktyka inwentaryzacyjna urbanistyczna A-5
P1a Praktyka urbanistyczna A-5 ZZ
P1b Praktyka urbanistyczna A-5 EWB