Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały i technologie przyjazne środowisku
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2022/2023
Data aktualizacji: 04-03-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne15010456045302303030615152
1Język angielski60460302302
2Planowanie badań i analiza wyników302151515152
3Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania302151515152
4Źródła informacji w naukach technicznych302151515152
BPrzedmioty podstawowe150107515303060151530815152
1Ekspertyzy materiałowe302151515152
2Projektowanie materiałów302151515152
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej302151515152
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych302151515152
5Działania wizualne 2 + 3D302151515152
CPrzedmioty kierunkowe180151057575601030155
1Analiza procesów dekohezji302151515152
2Nowoczesne materiały inżynierskie454301530154E
3Badania własności połączeń spajanych302151515152
4Techniki łączenia tworzyw sztucznych302151515152
5Spawalność materiałów inżynierskich455301530155E
DPrzedmioty specjalnościowe3002316575451560301589045301315152
1Wysokotemperaturowa korozja materiałów4531515151515153
2Podstawy procesów termicznego przekształcania odpadów302151515152
3Modele oceny technologii302151515152
4Dyfuzyjne łączenie materiałów302151515152
5Metody wytwarzania materiałów proszkowych454301530154E
6Tworzywa i kompozyty polimerowe302151515152
7Kompozyty i paliwa z surowców odnawialnych454301530154E
8Technologie i materiały do usuwania skutków degradacji środowiska454301530154E
EPrzedmioty związane z dyplomem40223010301022
1Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
2Seminarium dyplomowe30230302
FPrzedmioty wybieralne150107575151524545615152
1Wybieralne-F1
302151515152
2Wybieralne-F2
302151515152
3Wybieralne-F3
302151515152
4Wybieralne-F4
302151515152
5Wybieralne-F5
302151515152
Razem970904656016530150100210301051515453019530607530306015602530
970420390160
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Przykłady aplikacyjnego zastosowania badań
F1b Automatyzacja i mechanizacja w przemyśle

Wybieralne-F2
F2a Materiały dla petrochemii
F2b Materiały dla kolejnictwa

Wybieralne-F4
F3a Nadstopy
F3b Nanotechnologie

Wybieralne-F3
F3a Spajanie materiałów proszkowych
F3b Technologie addytywne w przemyśle

Wybieralne-F5
F5a Spawalnicze materiały dodatkowe
F5b Urządzenia spawalnicze