Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Techniki wytwarzania
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 22-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne8641072882701621359638194526459036924453654155418273616362727361618189962794
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawowy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
8Wprowadzenie do badań naukowych91991
9Matematyka8112275418276E9276E
10Wprowadzenie do fizyki92992
11Termodynamika techniczna2749999994
12Elektrotechnika i elektronika2749999994
13Mechanika ogólna2749189184E
14Wprowadzenie do MES18299992
15Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
16Mechanika płynów2739999993
17Dokumentacja techniczna27427274
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
19Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
20Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów455182718275
24Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
25Podstawy nauki o materiałach3661818993993
26Elementy automatyki przemysłowej18299992
27Internet przemysłowy2739999993
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
30Podstawy eksploatacji18299992
31Podstawy niezawodności18299992
32Ochrona środowiska18299992
BPrzedmioty kierunkowe49569193971541599999418276459936153627181814188104402718231627183610
1Zaawansowane technologie obróbki skrawaniem2749999994
2Projektowanie procesów obróbki i montażu2759999995E
3Obróbki erozyjne i technologie addytywne1829459452
4Zarządzanie projektami - badania operacyjne2759999995E
5Podstawy inwentyki18299992
6Zarządzanie produkcją i usługami2749189184
7Systemy jakości2739189183E
8Metrologia w procesach wytwarzania2739189183E
9Wybrane elementy inżynierii warstwy wierzchniej9145451
10Podstawy programowania obrabiarek CNC1829459452
11Technologie przemysłu 4.02749189184E
12Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie2729189182
13Technologie odlewania, spajania, spiekania i obróbki plastycznej18499994E
14Logistyka i systemy transportu w przedsiębiorstwie2739999993
15Efektywne zarządzanie czasem92992
16Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
18Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18218182
19Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
20Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
21Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
22Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
23Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
24Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
25Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe149344527362318271818910189189985916
1Budowa i eksploatacja obrabiarek CNC18399993
2Systemy CAM w inżynierii wytwarzania2749999994E
3Zaawansowane programowanie CNC2739999993
4Jakość i produktywność w procesach wytwarzania18399993
5Seminarium dyplomowe182189191
5Systemy baz danych w technologii364918991894E
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem15082105262792609031736728195493063903636309045633630901854185430812753185530761836364118305491841930
1508225225234234234225131
Egzaminy142222231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji -radzenie sobie ze stresem

Blok podstawowy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy zarządzania

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B17a Komunikacja w układzie człowiek-maszyna
B17b Biomechanika w układzie człowiek-maszyna
B18a Programowanie symboliczne
B18b Zastosowania systemu MES
B19a Podstawy mechatroniki
B19b Podstawy napędu elektromechanicznego
B20a Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B20b Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
B21a Rachunek kosztów dla inżyniera
B21b Finanse i rachunkowość
B22a Podstawy statystyki stosowanej
B22b Podstawy analizy danych przemysłowych
B23a Organizacja produkcji z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT)
B23b Nowoczesne metody organizacji i optymalizacji produkcji
B24a Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów
B24b Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B25a Napędy maszyn i urządzeń
B25b Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne