Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Systemy CAD/CAM
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 22-03-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne14401074804502702251510513515752675150601524756090159030456016604545601630301515645154
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawowy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
8Wprowadzenie do badań naukowych15115151
9Matematyka13512459030456E15456E
10Wprowadzenie do fizyki15215152
11Termodynamika techniczna4541515151515154
12Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
13Mechanika ogólna454153015304E
14Wprowadzenie do MES302151515152
15Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
16Mechanika płynów4531515151515153
17Dokumentacja techniczna45445454
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
19Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów755304530455
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy4531515151515153
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
BPrzedmioty kierunkowe82569321151199026515151515430456751515601560453030143014164664530391645306010
1Zaawansowane technologie obróbki skrawaniem4541515151515154
2Projektowanie procesów obróbki i montażu4551515151515155E
3Obróbki erozyjne i technologie addytywne302157815782
4Zarządzanie projektami - badania operacyjne4551515151515155E
5Podstawy inwentyki302151515152
6Zarządzanie produkcją i usługami454153015304
7Systemy jakości453153015303E
8Metrologia w procesach wytwarzania453153015303E
9Wybrane elementy inżynierii warstwy wierzchniej15169691
10Podstawy programowania obrabiarek CNC302157815782
11Technologie przemysłu 4.0454153015304E
12Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie452153015302
13Technologie odlewania, spajania, spiekania i obróbki plastycznej304151515154E
14Logistyka i systemy transportu w przedsiębiorstwie4531515151515153
15Efektywne zarządzanie czasem15215152
16Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
18Przedmiot wybieralny (1 z 2)
30230302
19Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
20Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
21Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
22Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
23Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
24Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
25Przedmiot wybieralny (1 z 2)
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe2453445712835304576810603015851516
1Zaawansowane systemy CAD604154515454
2Projektowanie oprzyrządowania technologicznego w systemach CAD75615451515153E30153
3Zaawansowane systemy CAM454301530154E
4Rekonstrukcja obiektów303157815783
5Seminarium dyplomowe30230151151
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem251021084646539621852560120135159015301051506060301507510560301503090309030135456668763096304590843030901530651530
2510375375390390390375215
Egzaminy142222231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji -radzenie sobie ze stresem

Blok podstawowy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy zarządzania

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B17a Komunikacja w układzie człowiek-maszyna
B17b Biomechanika w układzie człowiek-maszyna
B18a Programowanie symboliczne
B18b Zastosowania systemu MES
B19a Podstawy mechatroniki
B19b Podstawy napędu elektromechanicznego
B20a Podstawy maszyn i urządzeń cieplnych
B20b Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
B21a Rachunek kosztów dla inżyniera
B21b Finanse i rachunkowość
B22a Podstawy statystyki stosowanej
B22b Podstawy analizy danych przemysłowych
B23a Organizacja produkcji z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT)
B23b Nowoczesne metody organizacji i optymalizacji produkcji
B24a Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów
B24b Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B25a Napędy maszyn i urządzeń
B25b Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne