Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
CPrzedmioty kierunkowe13518723627362781899518185
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
3Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
4Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe4156618963181454593615362791072954153618184626
1Współczesne systemy komputerowe2751891895
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych365189918995E
3Zaawansowane technologie baz danych2749189184E
4Metody rozpoznawania obrazów455182718275
5Symulacja komputerowa456182718276E
6Systemy teleinformatyczne365181818185E
7Architektury zorientowane na usługi366189918996
8Grupa przedmiotów wybieralnych (1 z 2)
2721891892
9Sieci piątej generacji i internet rzeczy18218182E
10Bezpieczeństwo transmisji danych364181818184E
11Pracownia problemowa27227272
12Bezpieczeństwo aplikacyjne i systemowe2721891892E
13Seminarium dyplomowe18318183
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem61390270549918172901836362654183618169097220361818184628
613180126171136
Egzaminy113332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych (1 z 2)
D8a Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych
D15b Metody obliczeń komputerowo-kwantowych