Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
CPrzedmioty kierunkowe144187236363627981899518185
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Komunikacja czlowiek-komputer364189918994E
3Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
4Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe4066616291171810027183613633618134545361527918181025
1Modelowanie zagadnień technicznych2739189183
2Integracja sieci komputerowych2759189185E
3Zaawansowane technologie baz danych2759189185E
4Technologie ochrony systemów informatycznych18399993
5Metody geometryczne363181818183E
6Metody obliczeniowe w nauce i technice2731891893E
7Obliczenia wysokiej wydajności364181818184
8Modelowanie zagadnień społeczno-ekonomicznych18299992
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców365181818185E
11Programowanie gier2739999993
11Masowe przetwarzanie danych2739189183
12Zaawansowane metody uczenia maszynowego365181818185
13Seminarium dyplomowe18318183
14Zarządzanie strategiczne firmą18299992
14Pracownia problemowa18218182
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem6139024363153181367218454524811845271963455420272718181027
613180171162100
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS