Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
CPrzedmioty kierunkowe144187236363627981899518185
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Komunikacja czlowiek-komputer364189918994E
3Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
4Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe406661719991810963361814633636153627271299182825
1Współczesne formy multimedialnego przekazu91991
2Akwizycja i obróbka dźwięku364189918994
3Technologie audiowizualne364189918994
4Komputerowe przetwarzanie obrazu365181818185E
5Modelowanie przestrzenne365189918995E
6Techniki programowania frontendowego2739999993
7Postprodukcja multimediów363189918993
8Programowanie w środowiskach CAD364189918994
9Wizualizacja i animacja komputerowa365189918995E
10Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość2749999994
11Programowanie gier2739999993
12Zarządzanie strategiczne firmą18299992
13Pracownia problemowa18518185
13Seminarium dyplomowe18318183
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem61390252631351814510818632725811845452154274517927182827
61321618912682
Egzaminy7322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS