Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Data science
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
CPrzedmioty kierunkowe1351863274527181881899518185
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Zaawansowane technologie baz danych2749189184E
3Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
4Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe41566180541816336541054631490543624181018
1Metody odkrywania wiedzy I455182718275
2Obliczenia ewolucyjne455182718275
3Statystyka i probabilistyka364181818184E
4Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych365181818185
5Metody odkrywania wiedzy II455182718275
6Projektowanie i analiza eksperymentów365181818185E
7Metody i narzędzia analizy dużych zbiorów danych365181818185
8Szeregi czasowe, giełda, ekonomia364181818184
9Obliczenia kwantowe365181818185E
12Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
365181818185
13Seminarium dyplomowe18318183
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem61390252548118208721818722172189722010854542918181020
61318017121646
Egzaminy7223
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 3)
D12a Zaawansowane metody optymalizacji
D12b Sieci neuronowe i deep learning
D12c Komputerowe przetwarzanie obrazu