Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6369549183181182
1Ekonomia menedżerska2739189183
2Psychologia i socjologia pracy18218182
3Technical and Professional Writing18118181
CPrzedmioty kierunkowe13518723627362781899518185
1Zaawansowane techniki programowania364181818184E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
3Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
4Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe415661713612618642718754542717631854172718183725
1Algebra z teorią liczb364181818184E
2Wstęp do cyberbezpieczeństwa93993
3Bezpieczeństwo aplikacji internetowych364181818184E
4Bezpieczeństwo w sieciach telekomunikacyjnych364181818184E
5Bezpieczeństwo systemów informatycznych2749999994
6Analiza ruchu sieciowego365991899185
7Zaawansowane techniki kryptografii i kryptoanalizy45718189181897E
8Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych2729189182E
9Bezpieczeństwo przemysłowych systemów transmisji danych363181818183E
10Zarządzanie strategiczne firmą18299992
11Pracownia problemowa27327273E
13Seminarium dyplomowe18318183
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
14Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 2)
2751891895
15Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
2721891892
Razem613902529016218917236271872186336238118541822271818183727
613135189171118
Egzaminy113341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 2)
D13a Przetwarzanie i ochrona danych typu Big Data
D13b Kodowanie algebraiczne

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
D15a Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych
D15b Metody obliczeń komputerowo-kwantowych