Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015303301302
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
CPrzedmioty kierunkowe240181206060604515860154510
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Komunikacja człowiek-komputer6043015153015154E
3Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
4Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe670662701519530160904590191201054519601545302528
1Modelowanie zagadnień technicznych453153015303
2Integracja sieci komputerowych455153015305E
3Zaawansowane technologie baz danych455153015305E
4Technologie ochrony systemów informatycznych303151515153
5Metody geometryczne603303030303
6Metody obliczeniowe w nauce i technice453301530153E
7Obliczenia wysokiej wydajności604303030304
8Modelowanie zagadnień społeczno-ekonomicznych302151515152
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców605303030305E
10Masowe przetwarzanie danych453153015303
11Programowanie gier4531515151515153
12Zaawansowane metody uczenia maszynowego605303030305
13Seminarium dyplomowe30330303
14Zarządzanie strategiczne firmą302151515152
14Pracownia problemowa30230302
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem10159040510525530220165309010530180301209030604545302530
1015390420205
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS