Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015303301302
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
CPrzedmioty kierunkowe240181206060604515860154510
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Komunikacja człowiek-komputer6043015153015154E
3Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
4Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe670662851516530175135754519120757519301515305528
1Współczesne formy multimedialnego przekazu15115151
2Akwizycja i obróbka dźwięku6043015153015154
3Technologie audiowizualne6043015153015154
4Komputerowe przetwarzanie obrazu605303030305E
5Modelowanie przestrzenne6053015153015155E
6Techniki programowania frontendowego4531515151515153
7Postprodukcja multimediów6033015153015153
8Programowanie w środowiskach CAD6043015153015154
9Wizualizacja i animacja komputerowa6053015153015155E
10Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość4541515151515154
11Programowanie gier4531515151515153
12Zarządzanie strategiczne firmą302151515152
13Pracownia problemowa30530305
13Seminarium dyplomowe30330303
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem10159042010522530235210301206030180309012030304515305530
1015420420175
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS