Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015303301302
1Ekonomia menedżerska453153015303
2Psychologia i socjologia pracy30230302
3Technical and Professional Writing30130301
CPrzedmioty kierunkowe2251812060456045860154510
1Zaawansowane techniki programowania604303030304E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
3Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
4Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe6856628575195301001203075151910530603019601560305528
1Algebra z teorią liczb604303030304
2Wstęp do cyberbezpieczeństwa15315153
3Bezpieczeństwo aplikacji internetowych604303030304E
4Bezpieczeństwo w sieciach telekomunikacyjnych604303030304E
5Bezpieczeństwo systemów informatycznych4541515151515154
6Analiza ruchu sieciowego6051515301515305
7Zaawansowane techniki kryptografii i kryptoanalizy7573030153030157E
8Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych452153015302E
9Bezpieczeństwo przemysłowych systemów transmisji danych603303030303E
10Zarządzanie strategiczne firmą302151515152
11Pracownia problemowa45345453
13Seminarium dyplomowe30330303
14Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
14Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 2)
455301530155
15Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
452301530152
Razem1015904201652553014519560120153016560757530604560305530
1015390375250
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Grupa przedmiotów wybieralnych 1 (1 z 2)
D13a Przetwarzanie i ochrona danych typu Big Data
D13b Kodowanie algebraiczne

Grupa przedmiotów wybieralnych 2 (1 z 2)
D15a Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych
D15b Metody obliczeń komputerowo-kwantowych