Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Kierunek: Matematyka Stosowana          Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 23-02-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: MSsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne360214521075151515303904589043030415152
1Technologie informacyjne30230302
2Ochrona własności intelektualnej15115151
3Wychowanie fizyczne60603030
4Język obcy (wyb)15010150604604302E
5Wstęp do programowania45445454
6Przedmiot humanistyczny (wyb.)
30230302
7Przedsiębiorczość innowacyjna302151515152
CPrzedmioty kierunkowe105089405495120151513519527901053015152210515030266045301115303
1Elementy matematyki praktycznej30230302
2Analiza matematyczna 1105104560456010E
3Wstęp do matematyki755304530455
4Algebra liniowa z geometrią analityczną908454545458E
5Grafy i algorytmy grafowe302151515152
6Algebra z teorią liczb606303030306E
7Analiza matematyczna 2120104575457510E
8Statystyka opisowa454153015304
9Projekt matematyczny302151515152
10Analiza matematyczna 3909306030609E
11Pakiety matematyczne30330303
12Rachunek prawdopodobieństwa105104560456010E
13Podstawy fizyki604303030304
14Równania różniczkowe i różnicowe7563030153030156E
15Statystyka6053015153015155E
16Metody numeryczne453153015303
DPrzedmioty specjalnościowe815683602703090605907530151515090603027120105151430512
1Ekonomia605303030305
2Inżynieria finansowa604303030304
3Rachunkowość6043015153015154
4Pracownia fizyczna30230302
5Szeregi czasowe605303030305E
6Matematyka finansowa605303030305E
7Zarządzanie i marketing605303030305
8Seminarium30230302
9Przedmiot wybieralny 1
605303030305
10Przedmiot wybieralny 2
605303030305
11Metody aktuarialne604303030304E
12Finanse i bankowość6033015153015153
13Modele matematyczne w mikroekonomii604303030304E
14Przedmiot wybieralny 3
603303030303
15Seminarium dyplomowe30230302
16Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
GPraktyki Zawodowe960329604201454018
1Praktyka zawodowa960329604201454018
Razem31852108109753028590995150195303090195751515301052403030180150304530165909030301201051515435303054530
3185375390375405375690575
Egzaminy13222322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny (wyb.)
A6a Komunikacja i negocjacje w biznesie
A8b Zarządzanie projektem i praca w zespole

Przedmiot wybieralny 1
D9a Dyskretne układy dynamiczne
D9b Teoria optymalizacji
D9c Ekonometria
D9d Statystyka nieparametryczna

Przedmiot wybieralny 2
D10a Kodowanie algebraiczne
D10b Matematyka w grafice komputerowej
D10c Macierze w ekonomii
D10d Geometria

Przedmiot wybieralny 3
D14a Podstawy kryptografii i kryptoanalizy
D14c Teoria podejmowania decyzji
D21b Teoria węzłów