Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka Stosowana          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 07-05-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne14401074804502702251510513515752675150601524756090159030456016604545601630301515645154
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty do wyboru)
60603030
2Język angielski15011150302302302302303E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
302151515152
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
15115151
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
15115151
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
302151515152
7Ochrona własności intelektualnej15115151
8Wprowadzenie do badań naukowych15115151
9Matematyka13512459030456E15456E
10Wprowadzenie do fizyki15215152
11Termodynamika techniczna4541515151515154
12Elektrotechnika i elektronika4541515151515154
13Mechanika ogólna454153015304E
14Wprowadzenie do MES302151515152
15Podstawy wytrzymałości materiałów60515151515151515155E
16Mechanika płynów4531515151515153
17Dokumentacja techniczna45445454
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn4531515151515153
19Podstawy konstrukcji maszyn4541515151515154E
20Modelowanie maszyn metodami CAD30230302
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji302151515152
22Projektowanie procesów technologicznych303151515153
23Technologie kształtowania wyrobów755304530455
24Maszyny i urządzenia technologiczne453301530153
25Podstawy nauki o materiałach60630301515315153
26Elementy automatyki przemysłowej302151515152
27Internet przemysłowy4531515151515153
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania605303030305
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu6041530151530154
30Podstawy eksploatacji302151515152
31Podstawy niezawodności302151515152
32Ochrona środowiska302151515152
BPrzedmioty kierunkowe110010346510542080303015154453015675154530156015901475157515141203010515152460156051526
1Przedmiot wybieralny 1 z 2
604303030304E
2Mikroprocesory, sprzęt i programowanie niskopoziomowe302151515152
3Przedmiot wybieralny 1 z 2
4541515151515154
4Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
5Przedmiot wybieralny 1 z 2
304151515154E
6Języki programowania i algorytmy90845453015415304E
7Programowanie obiektowe453153015303
8Inżynieria oprogramowania4531515151515153E
9Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
10Metody inżynierii wiedzy75630451515315303E
11Sieci komputerowe302151515152
12Bazy danych453153015303E
13Analiza obrazów cyfrowych4541515151515154E
14Przedmiot wybieralny 1 z 2
4531515151515153
15Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych303151515153
16Przedmiot wybieralny 1 z 2
4531515151515153
17Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152E
18Języki programowania i algorytmy II453153015303E
19Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
20Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
21Przedmiot wybieralny 1 z 2
303151515153
22Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
23Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
24Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
25Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
26Przedmiot wybieralny 1 z 2
302151515152
27Grafika komputerowa, rendering i animacja302151515152
28Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
29Seminarium dyplomowe30230151151
30Praktyka55
Razem254021094545037542030545135135301575301201506030303015060105453030150306090603013545607575301503030105303030105306051530
2540390390390390390375215
Egzaminy152313321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty do wyboru)
A3a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A3b Trening rozwoju emocjonalnego
A33 Wychowanie fizyczne

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A4a Podstawy zarządzania
A4b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A5a Podstawy prawa dla inżynieria
A5b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A6a Etyka zawodu inżyniera
A6b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A7a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A7b Negocjacje

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B1a Metody obliczeniowe
B1b Komputerowe wspomaganie analiz matematycznych
B3a Mikrokontrolery i sterowniki przemysłowe
B3b Internet rzeczy i systemy sterowania
B4a Projektowanie interfejsu użytkownika
B4b Ergonomia oprogramowania
B5a Systemy operacyjne
B5b Administracja systemami Linux
B9a Programowanie systemów mobilnych
B9b Programowanie systemów Android oraz iOS
B14a Zaawansowane systemy CAD
B14b Programowanie API systemów CAD
B16a Języki internetowe
B16b Projektowanie i programowanie front-end
B17a Analiza i projektowanie obiektowe w UML
B17b Metodyki projektowe i notacje
B19a Metody komputerowe w mechanice
B19b Komputerowe modelowanie własności materiałów
B20a Komputerowe modelowanie kompozytów
B20b Komputerowe modelowanie obciążenia konstrukcji
B21a Analiza i metrologia układów cyfrowych
B21b Podstawy transmisji danych
B22a Komputerowa symulacja przepływów
B22b Metody komputerowe termodynamiki
B23a Projektowanie 3-D i metody przyrostowe (rapid prototyping)
B23b Optymalizacja modeli do druku 3D
B24a Komputerowe metody logistyczne
B24b Komputerowe wspomagania procesów eksploatacji
B25a Inżynieria odwrotna
B25b Skanowanie 3D
B26a Cyfrowe techniki pomiarowe
B26b Pomiary wielkości fizycznych