Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne i kompozyty
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 16-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IMsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne90102736271821818186992
1Język angielski36436182182
2Planowanie badań i analiza wyników18299992
3Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania18299992
4Źródła informacji w naukach technicznych18299992
BPrzedmioty podstawowe901045918183699188992
1Ekspertyzy materiałowe18299992
2Projektowanie materiałów18299992
3Techniki pomiarowe w inżynierii materiałowej18299992
4Techniki zabezpieczeń antykorozyjnych18299992
5Działania wizualne 2 + 3D18299992
CPrzedmioty kierunkowe12615755145361030155
1Analiza procesów dekohezji18299992
2Nowoczesne materiały inżynierskie2741891894E
3Badania własności połączeń spajanych18299992
4Techniki łączenia tworzyw sztucznych18299992
5Spawalność materiałów inżynierskich455301530155E
DPrzedmioty specjalnościowe18023994527936189854271813992
1Kompozyty ceramiczne i metalowe2739999993
2Materiały budowlane i geopolimery18299992
3Materiały funkcjonalne18299992
4Nowoczesne materiały narzędziowe18299992
5Techniki wytwarzania materiałów2741891894E
6Tworzywa i kompozyty polimerowe18299992
7Współczesne technologie przetwarzania materiałów2741891894E
8Zaawansowane techniki badań materiałów2741891894E
EPrzedmioty związane z dyplomem28221810181022
1Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
2Seminarium dyplomowe18218182
FPrzedmioty wybieralne901045936992279186992
1Wybieralne-F1
18299992
2Wybieralne-F2
18299992
3Wybieralne-F3
18299992
4Wybieralne-F4
18299992
5Wybieralne-F5
18299992
Razem6049029136105278164126186399273012918429361830369361930
604252252100
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne-F1
F1a Biomateriały nieorganiczne
F1b Nowoczesne materiały w medycynie

Wybieralne-F2
F2a Metody komputerowe w inżynierii materiałowej
F6 Modelowanie właściwości materiałów

Wybieralne-F3
F3a Nadstopy
F3b Nanotechnologie

Wybieralne-F4
F4a Optymalizacja struktury
F4b Zarządzanie jakością

Wybieralne-F5
F5a Technologie w inżynierii powierzchni
F5b Biomimetyka