Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Technologie multimedialne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 16-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7574530302455
1English in Physics and Technology30230302
2Przedmioty wybieralne (humanistyczne) I
30330303
3Przedmioty wybieralne (humanistyczne) II
15215152
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe34526195607515603030813530451518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii453301530153
3Geometria w fizyce302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka materiałów i nośników informacji454301530154E
6Optyka współczesna6043015153015154E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe33020135135301515457515151090603010
1Technologie przekazu medialnego60415151515151515154
2Modelowanie przestrzenne453153015303
3Komputerowe przetwarzanie obrazu453153015303
4Wizualizacja i animacja komputerowa604303030304E
5Fizyka i fizjologia dźwięku603303030303
6Postprodukcja przekazu medialnego603303030303
EPrzedmioty związane z dyplomem852215452515452522
1Wykład monograficzny (wyb)
302151515152
2Seminarium dyplomowe45545455
3Przygotownie pracy dyplomowej1015101015
FPrzedmioty wybieralne16589030453015152301533015153
1Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. 1
6023015153015152
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.2
453301530153
3Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.3
6033015153015153
Razem1120915101051801507510016575120601545302553060751515319015454030
1120480450190
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne (humanistyczne) I
A2a Samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty wybieralne (humanistyczne) II
A3a Własność intelektualna w twórczości multimedialnej

Wykład monograficzny (wyb)
E1a Fizyka polimerów
E1a Ewolucja gwiazd

Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.3
F1a Techniki komputerowe w fizyce

Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem. 1
F1a Wprowadzenie do języka Python

Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.2
F1a Fotografia przemysłowa i artystyczna