Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Komputerowa analiza obrazu i sygnału
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 16-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7574530302455
1English in Physics and Technology30230302
2Przedmioty wybieralne humanistyczne I
30330303
3Przedmioty wybieralne humanistyczne II
15215152
BPrzedmioty podstawowe1208301545151530154515158
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych302151515152E
CPrzedmioty kierunkowe390261806015060303081203012018
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Komputerowa reprezentacja obiektów przestrzennych604303030304
3Analiza obrazu w środowisku Mathematica45345453
4Fizyka materiałów i nośników informacji454301530154E
5Optyka współczesna6043015153015154E
6Metody sztucznej inteligencji603303030303
7Modelowanie komputerowe604303030304E
DPrzedmioty specjalnościowe27017120301206030601060607
1Statystyka matematyczna603303030303
2Modelowanie przestrzenne453153015303
3Metody przetwarzania sygnałów454153015304
4Metody przetwarzania obrazów604303030304E
5Fizyka i fizjologia dźwięku603303030303
EPrzedmioty związane z dyplomem10022301545103015451022
1Wykład monograficzny452301530152
2Seminarium dyplomowe45545455
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
FPrzedmioty wybieralne135107560151523015530303
1Przedmioty specjalistyczne I
302151515152
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
455301530155
3Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
603303030303
Razem1090904801059034545251657575120153021030195301051530451030
1090450435205
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne humanistyczne I
A2a Samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty wybieralne humanistyczne II
A3a Własność intelektualna w twórczości multimedialnej

Przedmioty wybieralne specjalistyczne III
F4a Symulacje komputerowe II

Przedmioty specjalistyczne I
F4a Komputerowe przetwarzanie obrazu

Przedmioty wybieralne specjalistyczne II
F6a Fizyka cząstek z elementami astrofizyki