Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek: Fizyka Techniczna          Specjalność: Technologie multimedialne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 16-03-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne375231202401560301576026021530415606302
1Wychowanie fiz.60603030
2Język angielski15010150302302302302302E
3Terminologia techniczna w j.angielskim30230302
4Technologia inform.453301530153
5Ekonomia30230302
6Przedmiot humanistyczny I
15215152
7Przedmiot humanistyczny II
15215152
8Filozofia przyrody30230302
BPrzedmioty podstawowe945743903154519590751560231351203045241209060204530307
1Wstęp do zastosowań matematyki w fizyce757304530457E
2Algebra z geometrią604303030304E
3Analiza matematyczna604303030304E
4Wybrane zagad. matem. stosowanej604303030304E
5Podstawy fizyki12010606030306E30304
6Oprac. danych doświad.304151515154
7Laboratorium fiz. I45545152303
8Mechanika605303030305E
9Drgania i fale604303030304E
10Pole elektromagnet.105860453015430304E
11Projektowanie układów molek.4541515151515154
12Wstęp do programowania604154515454E
13Programowanie obiektowe604154515454
14Programowanie dla fizyków105730751545415303
CPrzedmioty kierunkowe6754731521012015154515154453030812090301515191057513453
1Fizyka układów elektrycznych452301530152E
2Metrologia fizyczna302151515152
3Fizyczne podstawy elektroniki454153015304
4Układy i sys. elektron.303151515153E
5Grafika inż.453153015303
6Mechanika ośrodków ciągłych604303030304E
7Mechanika kwantowa I605303030305E
8Fizyka stat. i termod.755453045305E
9Wst. do fiz. atomowej454301530154E
10Wst. do fiz. fazy skond.604303030304E
11Laboratorium fiz. II45345453
12Metody mat. fizyki604303030304E
13Metody numeryczne I7543030153030154
DPrzedmioty specjalnościowe4654918019590601051190906025303013
1Modelowanie i symulacje komputerowe1501060903045430456E
2Wizualizacja zjawisk fizycznych90830601530315305E
3Techniki multimedialne454153015304
4Projektowanie multimedialne6061515301515306E
5Przedmiot wybieralny specjalistyczny I
304151515154
6Przedmiot wybieralny specjalistyczny II
304151515154
7Przedmiot wybieralny specjalistyczny III
304151515154
8Przedmiot wybieralny specjalistyczny IV
304151515154
9Praktyka studencka55
EPrzedmioty związane z dyplomem351730530517
1Seminarium dyplomowe30630306
2Przygotowanie pracy dyplomowej5115511
Razem249521010057651654203011015010515753018019545453016518030603018015030451530180135105301204590603030303530
249534546543542042031595
Egzaminy21343443
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium Komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny I
A6a Elementy prawa i ochr. wł. int.
A6b Komunikacja interpersonalna

Przedmiot humanistyczny II
A7a Zarządz.bezp. i hig. pracy
A7b Strategia rozwoju firmy

Przedmiot wybieralny specjalistyczny I
D5a Fotografia
D5b Ewolucja gwiazd

Przedmiot wybieralny specjalistyczny III
D7a Projektowanie stron WWW
D7b Techniki komputerowe w fizyce

Przedmiot wybieralny specjalistyczny II
D7a Programowanie gier komputerowych
D7b Wstęp do astrofizyki

Przedmiot wybieralny specjalistyczny IV
D8a Analiza funkcjonalna dla fizyków
D8c Wstęp do fizyki cząstek